V času del bodo zaprli tudi avtobusno postajališče TPC City, zato bo za avtobuse mestnega potniškega prometa urejeno nadomestno postajališče.

FOTO: Street View

Nigrad obvešča, da bo zaradi sanacije asfaltnega vozišča s prevleko od 17. 6. 2019 do vključno 30. 6. 2019 polovično zaprto vozišče Partizanske ceste na odseku od Mlinske ulice do Ulice heroja Šlandra. Dostop do objektov za stanovalce, dostavo in intervencijo ter reden odvoz smeti bo omogočen, obvozi pa bodo urejeni po Ulici kneza Koclja, Prešernovi ulici in Vošnjakovi ulici. Udeležence v prometu prosimo za dosledno upoštevanje začasne prometne ureditve ter za strpnost in razumevanje.

Avtobusno postajališče TPC City v času zapore ne bo v uporabi

V času del na Partizanski cesti ne bo v uporabi avtobusno postajališče TPC City v smeri proti glavni avtobusni postaji, zato bo za avtobuse mestnega potniškega prometa urejeno nadomestno postajališče pri Mariboxu.