Ponudbo odpisa več 1,7 milijonov evrov visokega dolga v zameno za podkupnino je dobil direktor mariborskega podjetja Agroruše, ki pa je vpletene na skrivaj posnel. Zadevo preučuje tudi policija.

Do posojila s podkupnino? V oddaji Tarča so sinoči pokazali posnetke in pričevanja o delovanju nekakšnega parabančnega sistema v Sloveniji. Govora je bilo o kriminalni združbi, ki je za reprogramiranje kreditov podjetju v težavah ali najemanje novih posojil zahtevala podkupnino do 200.000 evrov in ki vključuje visoke uslužbence banke, nekdanje obveščevalce, celo mariborskega notarja Gorazda Šifrerja. 

V zameno za podkupnino bi mu izbrisali kredit

Ponudbo odpisa več kot milijonskega dolga v zameno za podkupnino je dobil tudi direktor mariborskega podjetja Agroruše, ki je vpletene na skrivaj posnel. Zatem je, kot poročajo v Tarči, začel dobivati grožnje. Skrit posnetek razkriva sestanek med mariborskim bančnikom Matjažem Majcanom, vodjo mariborske banke in hranilnice Lon, ter direktorjem Agruruš Veselinom Djurovičem. Majcan, ki ga povezujejo s številnimi aferami, je od Djuroviča zahteval podkupnino v zameno za odpis kredita. S pridobitvijo kredita na drugi banki bi mu odpisali dolg do Nove KBM v znesku 1.700.000 evrov, v posnetku pa je Djuroviću povedal še, da ni povezan s samo NKBM, ampak njenim direktorjem. Djurovič je skrite posnetke potem prijavil upravi Nove KBM.

Nova KBM obtožbe zanika

Na KBM sedaj v celoti zavračajo obtožbe, ki so bile omenjene v oddaji Tarča. “Poročanje in predstavitev podatkov sta bila zavajajoča in v številnih delih neresnična. Ob tem je uredništvo oddaje iz banki neznanih razlogov zanemarilo predstavitev finančnega in pravnega položaja podjetja Agroruše ter praks vodenja le-tega, ki so nedvoumno prikazane v letnih poročilih, revizorjevih mnenjih in drugih javno dostopnih dokumentih (tudi na spletu),” so zapisali na svoji spletni strani.

Televizija ni prikazala podatkov, ki bi naj bili pomembni za prikaz dejanskega stanja.

  • Od leta 1999 do danes je družba poslovala z izgubo 14 let.
  • Družba je izvedla do danes dve prisilni poravnavi, pri čemer obveznosti iz zadnje prisilne poravnave po navedbah revizorja družbe v letu 2017 družba ni izpolnila.
  • Družba je svoja likvidna sredstva namesto za poplačilo terjatev upnikom namenila za posojila povezanim osebam oziroma osebam, povezanih s poslovodstvom; ta posojila kljub vsakoletnim zagotovilom v letnih poročilih niso bila poplačana.

Prav Nova KBM nai bi podala prijavo na policijo

Menijo, da banka ni in ne more biti odgovorna za položaj podjetja Agroruše, saj da so lastniki in vodstvo tisti, ki so odgovorni za poslovanje svojih podjetij. Vodstvo Nove KBM bi naj na prvem in edinem sestanku z Djurovićem izpostavilo, da banka ne tolerira nikakršnih dejanj s korupcijskimi elementi, pri tem pa so ga pozvali, naj primer naznani tudi policiji, kar pa naj bi odklonil. Ker tega ni storil sam, je prijavo podala banka. Policiji bi naj prav banka tudi predala dokazno gradivo, torej posnetke.

Nihče iz Nove KBM ni del kazenskega postopka

“Ključni razlog za to je stališče banke, da ni sprejemljivo, da tretja oseba prikazuje neresnične okoliščine in obljublja storitve v Novi KBM, ki so ne le nemogoče, ampak tudi nezakonite,” pišejo na Novi KBM.

Ob tem na banki poudarjajo, da zoper nobenega izmed njenih sedanjih uslužbencev ni v omenjeni zadevi uveden kazenski postopek, kljub izrečenim obtožbam in kljub poročanju v včerajšnji oddaji Tarča.