Nov elaborat, ki ga je septembra 2019 pripravilo mariborsko podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., terja višje cene plačila komunalnega prispevka. V nekaterih primerih se obetajo cene, višje za več kot 100 odstotkov.

Mestna občina Maribor bo izdatno podražila komunalni prispevek. Za gradbeno parcelo z 700 in hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov (bruto) lastnik ne bo plačal več 9.203 evra, kakor narekuje odmera iz leta 2002, temveč skoraj 2 tisočaka več, odvisno od kvadrature hiše in zemljišča. Za cestno omrežje, javni vodovod, javno kanalizacijo in javne površine bo za takšno kvadraturo po novem potrebno odšteti 11.037 evrov skupnega komunalnega prispevka (v nadaljevanju KP).

Bomo zato še več plačevali za nova stanovanja in vrstne hiše?

Še precej višje podražitve sledijo v primeru vrstnih hiš ali stanovanjskih blokov, zaradi česar bodo najverjetneje zrasle tudi cene novogradenj, ki še nimajo poravnanega KP. V primeru vrstnih stanovanjskih hiš na gradbeni parceli v velikosti 4000 m2 in 2500 m2 bruto tlorisne površine objektov bo potrebno plačati skoraj še enkrat toliko. Namesto starih 44.664 bo nova cena znesla 82.385 evrov. Prispevek v primeru stanovanjskih blokov pa zna biti tudi za 119 odstotkov višji kot prej. KP stanovanjskega bloka na gradbeni parceli velikosti 2000 m2 in bruto tlorisno površino objekta 2500 m2 odslej ne bo več stal le 18.730 evrov, temveč kar 44.192 evrov.

Podražitve prinesel nov elaborat mariborske gospodarske družbe

Podražitve je prinesel nov »Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Maribor«, ki ga je v septembru 2019 izdelala mariborska gospodarska družba ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. ter Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme.

Direktorica ZUM Marinka Konečnik Kunst za Maribor24 razlaga, da občina pri vprašanju cen komunalnega prispevka v tem primeru ni imela kaj dosti manevrskega prostora, saj gre za državni predpis, ki odreja nov način obračunavanja KP. Doslej je bila v obračun všteta le površina parcele, odslej pa bo v postavko všteta tudi kvadratura zgradbe.

“Do spremembe odloka prihaja zato, ker mora občina uskladit svoje podlage z veljavnimi državnimi predpisi, zato da lahko zakonito obračunava komunalni prispevek,” razlaga Konečnik Kunstova.

Življenje v mestu vse dražje

Če ob bok višjim cenam za KP postavimo še ukrep Banke Slovenije, po katerem navzgor omejujejo tudi razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca v primeru stanovanjskega posojila, je rezultat očiten. Se bomo meščani prisiljeni seliti v druge države, kjer so plače višje in država v veliki meri subvencionira pridobitev novih stanovanj oziroma hiš? Nemara v sosednjo Avstrijo, ki ostaja glavna destinacija bega možganov za precejšen delež Štajercev? Spomnimo, ena poglavitnejših obljub župana Arsenoviča je bila narediti stop begu možganov iz mesta. Četudi občina v tem primeru ne odgovarja za višje cene KP, pa ostaja dejstvo, da so stroški življenja v mestu vse višji, plače pa ne.