Oddaja vlog za brezplačne vozovnice javnega potniškega prometa za upokojence je že v teku. Gneča na točkah, kjer se vloga lahko odda, kaže na veliko zanimanje, hkrati pa lahko dolge vrste na vročem soncu za populacijo starejših predstavljajo resno zdravstveno tveganje.

Vse od 1. julija daje lahko slovenski upokojenci pridobijo brezplačne vozovnice za javni potniški promet. Do brezplačne vozovnice je po ocenah upravičenih približno 600 000 upokojencev, vlogo pa lahko oddajo tudi imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in starejši od 65 let.

Na Ministrstvu za infrastrukturo so že pred 1. julijem opozorili na morebitne pojave gneče ter upokojence pozvali, da vlogo raje pošljejo po navadni ali elektronski pošti. Izkušnje zaposlenih na prodajnih mestih kažejo, da se upokojenci kljub temu raje odločajo za oddajo vloge v živo, pri tem pa, kot predvideno, nastajajo dolge čakalne vrste, ki se vijejo pod vročim soncem in ponekod tudi brez ustrezne razdalje, ki bi varovala pred morebitnim prenosom okužbe COVID-19.

Zanimanje za vozovnice veliko, upokojenci čakajo v vrstah

Na Ministrstvu za infrastrukturo povedo, da je bilo do 8. julija izdanih 25 871 kartic, ocene o tem, koliko jih bo izdanih skupno, pa so zaenkrat še zelo nezanesljive – predvidoma bi se naj za brezplačno vozovnico odločilo 200 000 ljudi od 600 000 upravičenih. Zanimanje je sicer zelo veliko, zato je tudi čas izdaje kartice nekoliko daljši, pojasnjujejo na ministrstvu. Dodajo, da so za pomoč upravičencem do brezplačne vozovnice vzpostavili tudi posebno službo za pomoč pri izpolnjevanju in izdaji vlog, podatke o tej pa je mogoče najti na naslednji povezavi.

Težave v prvih dneh

V stranki Alenke Bratušek, ki stoji za predlogom brezplačnih vozovnic, so nad zanimanjem upokojencev navdušeni. »Po zaslugi predsednice stranke SAB Alenke Bratušek, ki ji je v vlogi ministrice za infrastrukturo v državnem zboru uspelo dobiti večino in uzakoniti predlog, je to eden pomembnejših korakov na poti izboljšanja položaja upokojencev,« povedo.

»Z odzivi upokojencev smo zadovoljni, saj pri koriščenju brezplačnih prevozov doslej niso imeli težav, so zelo hvaležni,« pojasnjujejo in dodajajo, da je bila predsednica stranke Alenka Bratušek kritična le do posredovanja informacij, saj naj več prodajnih mest ne bi znalo oziroma imelo navodil, kako izpeljati postopek urejanja vozovnice.

»Njihova denarnica na račun medkrajevnega prevoza ne bo trpela in verjamemo, da smo jim s tem ukrepom vsaj malo olajšali in polepšali jesen življenja,« so prepričani v SAB.

»Za nas je bistveno, da bo brezplačna vozovnica IJPP Slovenija upokojencem omogočila varno in brezplačno mobilnost po vsej Sloveniji, lahko bodo obiskali prijatelje, spoznavali lepote naše države in se morda odpeljali tudi do destinacije koriščenja turističnega bona. Njihova denarnica na račun medkrajevnega prevoza ne bo trpela in verjamemo, da smo jim s tem ukrepom vsaj malo olajšali in polepšali jesen življenja,« so prepričani v SAB.

V živo raje kot po pošti

Na vprašanje, zakaj se večina upokojencev raje kot za oddajo vloge po pošti odloči za oddajo v živo, v stranki Alenke Bratušek odgovarjajo, da je razlog najbrž finančni. »Ocenjujemo, da se zaradi stroška pošiljanja nekateri raje odločijo za urejanje vozovnice v živo. Strošek pošiljanja je namreč približno enak strošku izdelave kartice, tj. okrog 3 evre, lahko pa bi bil popolnoma brezplačen,« povedo.

»Ocenjujemo, da se zaradi stroška pošiljanja nekateri raje odločijo za urejanje vozovnice v živo. Strošek pošiljanja je namreč približno enak strošku izdelave kartice, tj. okrog 3 evre, lahko pa bi bil popolnoma brezplačen,« povedo.

Na Slovenskih železnicah o gnečah, ki so opazne pred točkami, kjer je mogoče oddati vlogo za brezplačno vozovnico, ne vedo kaj veliko. Povedo sicer, da imajo v skladu z navodili zdravstvenih institucij na vseh železniških postajah jasno označena navodila ravnanja. Preventivni ukrepi za COVID-19 tako obsegajo nošnjo mask na železniških postajah ter dosledno upoštevanje 1,5-metrske razdalje.

Gneča tudi na Mlinski v Mariboru

V skupini Arriva Slovenija povedo, da so do 8. julija upravičencem zagotovili že okrog 12 000 vozovnic, ki omogočajo brezplačno potovanje v medkrajevnem javnem potniškem prometu. Tudi v skupini Arriva priporočajo, da se zaradi tveganj okužbe z virusom COVID-19 upravičenci raje odločajo za pridobitev vozovnice s pomočjo običajne ali elektronske pošte. Poudarijo, da je oddaja vlog na IJPP prodajnih mestih navedena komaj kot zadnja, tretja možnost.

Tega bi se naj držali tudi na prodajnem mestu v Mariboru na Mlinski ulici 28, kjer morajo stranke vstopati posamično, si razkužiti roke, nositi zaščitno masko ter pri čakanju v vrsti vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo.

Podobno kot postajah Slovenskih železnic so tudi prodajna mesta skupine Arriva Slovenija v skladu z navodili pristojnih institucij opremljena z navodili za stranke in dezinfekcijskimi sredstvi za razkuževanje rok. Tega bi se naj držali tudi na prodajnem mestu v Mariboru na Mlinski ulici 28, kjer morajo stranke vstopati posamično, si razkužiti roke, nositi zaščitno masko ter pri čakanju v vrsti vzdrževati ustrezno varnostno razdaljo.

O vozovnici

Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo od srede, 1. julija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic ali pa ga na ministrstvo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti, stroški izdelave vozovnice pa bodo za upravičenca znašali tri evre.

Vozovnica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana, zato ministrstvo upravičencem priporoča, naj s postopkom pridobivanja vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskrbijo šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti. Prav tako je na avtobusih in vlakih še vedno potrebno upoštevati pravila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.