Ker se na tem območju pohorska voda zliva v Dravo, je posledično nastalo več vodnjakov oz. Studencev, ki so ga perice uporabljale za pranje oblačil.

Studenci so bili vse do druge polovice 19. stoletja vas pri Mariboru, navajajo na strani Mestne občine Maribor. Šele v drugi polovici 19. stol. so se z izgradnjo koroške železnice in delavnic Južne železnice (1863) vključili v mariborski gospodarski prostor. Vas je z mestom povezovala Jožefova cesta, ki je dobila ime po cerkvi sv. Jožefa na Studencih. Leta 1850 so bile na podlagi deželnega zakonika ustanovljene krajevne občine, med njimi tudi Studenci.

Cerkev sv. Jožefa

Na tem območju nastalo več vodnjakov oziroma studencev

Celotno območje Studenc je prepreženo z vodnimi viri, saj se na tem območju voda s Pohorja steka v Dravo. Na Studencih so tako nekdaj poznali več vodnjakov oz. “studencev”, od katerih je danes ohranjen le Jožefov.

Jožefov studenec je pokrit dvoprekatni pretočni studenec, ki je bil zgrajen leta 1930, leta 2002 pa je bil obnovljen. Je le eden od številnih studencev, ki so jih ustvarili potoki in hudourniki, ki pritečejo s Pohorja in se izlivajo v reko Dravo. Prav po teh studencih je tako mestna četrt Studenci dobila svoje ime. Na tem mestu so leta 1878 še stale stope, papirni mlin in tovarna lepenke.

Perice oblačila umivale v hladni vodi

V preteklosti so slednjega in druge studence na območju studenec uporabljali kot pralnico, tradicijo pa ohranjajo še danes, saj na Jožefovem studencu lokalno turistično društvo vsako leto prireja tekmovanje peric. Tako zajezena voda je bila zelo hladna in pranje oblačil v nji nikakor ni bilo prijetno.