V kolikor otroka namreč prevzame bolnišnica, slednja prevzame odgovornost za dobrobit in nego otroka. Teoretično ima starš tako proste roke in ne obstaja razlog, da ne bi hodil v službo – lahko si kvečjemu vzame dopust, bolniška pa mu ne pripada.

Mnogi starši, katerih otroci so zboleli do te mere, da so potrebovali bolnišnično obravnavo, se poleg stresa zaradi bolezni soočajo še problematiko bolniškega staža oziroma plačane odsotnosti z dela. V kolikor otroka namreč prevzame bolnišnica, slednja prevzame odgovornost za dobrobit in nego otroka. Teoretično ima starš tako proste roke in ne obstaja razlog, da ne bi hodil v službo – lahko si kvečjemu vzame dopust, bolniška pa mu ne pripada. A vsak starš, ki ima majhnega otroka, se zaveda, kakšno duševno stisko ta preživlja, ko je boln in brez staršev vržen v bolnišnično okolje. Zato si marsikateri starš želi bivati v bolnišnici poleg svojega otroka. Za slednje pa mora, v kolikor je njihov otrok star več kot 6 let in nima najresnejšega bolezenskega stanja, tudi plačati.

Starš mora za bivanje tudi plačati

Na ZZZS odgovarjajo, da za otroke do 6. leta stroške bivanja in prehrane krije ZZZS, starši v tem primeru ne doplačajo nič, bolnišnice pa so dolžne staršem zagotoviti bivanje. A kot rečeno, gre v tem primeru le za najresnejša stanja, ki terjajo kasnejšo znanje o rehabilitaciji na domu.

Sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 5 let, ki ga je v letu 2018 plačal ZZZS, je v povprečju trajalo 2,5 dni, v mariborskem UKC pa 5 dni.

Starši imajo na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor pravico, da so hospitalizirani ob bolnem otroku na stroške Zavoda za zdravstveno zavarovanje do dopolnjenega 6. leta starosti otroka. Kot za Maribor24 pojasnjujejo v Pediatrični kliniki UKC Maribor, morajo starši starejših otrok za nočitev in prehrano plačati 15,80 evrov dnevno, za nočitev brez prehrane pa 8,50 evrov.

Bolniška le za starše otrok z resnimi zdravstvenimi stanji

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje pojasnjejo, da so do bolniškega staža in tako plačane odsotnosti z dela sicer upravičeni starši otrok s hujšimi zdravstvenimi problemi. Mednje spadajo težke okvare oz. poškodbe možganov in hrbtenjače (največ 30 dni plačane odstotnosti) in kronične bolezni ali okvare (največ 14 dni). V obeh primerih sme starš ob otrocih bivati zaradi usposabljanja za poznejšo rehabilitacijo otroka na domu.

Na podlagi 5. odstavka 30. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa lahko na predlog strokovnega kolegija Pediatrične klinike Kliničnega centra Ljubljana imenovani zdravnik ZZZS odobri tudi pravico do nadomestila plače enemu od staršev, ko je otrok v bolnišnici.

Pripravlja se nov zakon, ki bi izboljšal trenutno stanje

Na Ministrstvu za zdravje so za Maribor24 dejali, da so že v času prejšnje vlade podali predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1), v katerega so vnesli pravico do sobivanja v času bolnišniške obravnave. Predlog vključuje tudi prehrano in nastanitev starša oziroma upravičenca.

“Obenem pa naj bi v predlogu zavarovani osebi pripadala tudi pravica do denarnega nadomestila v času začasne zadržanosti od dela zaradi sobivanja, in sicer celotno trajanje pravice do sobivanja. Pravica bi bila torej širša kot je danes – to pomeni, da posamezniki (starši) ne bi doplačevali za prehrano, bivanje …,” o tem odgovarjajo na Ministrstvu za zdravje.

Več pravic, večji izdatki za zavarovalnice

Omenjen predlog je zapisan tudi v koalicijskem sporazumu aktualne vlade. Kot je napovedal minister za zdravje, bodo predlagane spremembe tudi osnova za nadgradnjo novega ZZVZZ-1. Na ZZZS pa o spremembi veljavne zakonodaje opozarjajo, da bi ta zahtevala tudi povečanje izdatkov ZZZS za okoli 3 do 5 milijonov evrov na letni ravni (ob predpostavki, da bo bila ohranjena starostna meja do dopolnjenega 5. leta starosti).