Izvedeli smo, da bi naj na Snagi sledile nove podražitve, poleg tistih, ki so jih napovedali že pred nekaj meseci. Razlog? Stroški prevzema odpadkov so precej narasli.

Že pred meseci smo pisali, da se celoten sistem ravnanja z odpadki draži; iz tega razloga so na Snagi 1. maja letos že podražili storitve. Smo pa v uredništvu Maribor24 po neuradnih, a zanesljivih informacijah izvedeli, da se na to podražitev kmalu uveljavlja nova, dodatna 30-odstotna podražitev. Novico smo preverili pri Snagi, kjer so nam odgovorili, da bodo povišali cene v ostalih primestnih občinah, ko jih upravlja tudi Snaga. Pri tem gre za občine Lovrenc, Ruše, Selnico, Miklavž, Starše, Kungota in Pesnico. Občina elaborat, ki predlaga morebitno povišanje cen, lahko sprejme le enkrat letno. V Mariboru zato letos povišanja cen ne bo (kar pa ne velja za naslednje leto). Naslednji elaborat bodo sprejeli predvidoma marca prihodnje leto, ko bodo zaključene bilance.

Povišanje cen terja vsakoletni elaborat

Snaga je cene storitev ravnanja z odpadki v Mestni občini Maribor dvignila 1. maja letos, saj je na nujnost povišanja kazal elaborat o cenah za prihodnje obdobje, torej elaborat cen za leto 2019. Kot izvajalec javne službe je skladno z zakonodajo Snaga dolžna vsako leto pripraviti elaborat, s katerim izkazuje prihodke na javni gospodarski službi in stroške, ki jih podjetje z izvajanjem javne službe ima.

“Ker smo bili od leta 2015 soočeni z vsako leto višjimi cenami prevzema odpadkov, je bila logična posledica dviga stroškov, ki jih podjetje z izvajanjem gospodarske javne službe ima, prilagoditev oz. povišanje cen tudi za uporabnike. Čeprav so elaborati v vseh osmih občinah, v katerih Snaga izvaja javno službo ravnanja z odpadki, pokazali nujnost povišanja cen, pa je cene doslej letos povišal le Maribor. Pričakujemo, da bodo v novembru elaboratom sledile tudi manjše občine,” pojasnjujejo.

Cene od leta 2015 poskočile tudi za 100 odstotkov

Podražitev je potrebna, razlagajo na Snagi, ker se celoten sistem ravnanja z odpadki draži. Naši uporabniki pogosto vidijo le odvoz odpadkov, ki se dogaja pred njihovimi očmi, a zgodba o ravnanju z odpadki se z odvozom šele začne,” pojasnjujejo. Kot izvajalec javne službe so dolžni z zbranimi odpadki tudi ustrezno ravnati, jih obdelati in odstraniti. Večino teh procesov izvajajo s podizvajalci, ki so izbrani na javnih razpisih. Cene prevzema odpadkov, ki jih določa trg, so od leta 2015 poskočile tudi za 100 odstotkov. Posledica teh podražitev pa je tudi višanje cene, ki jo za storitev plača uporabnik.

Snaga ima od 22. oktobra prehodno vodstvo na čelu Damijana Šrkrinjarja, njegova naloga pa je skrbeti za nadaljnjo stabilno poslovanje podjetja. 

Snaga z novim direktorjem že 15. novembra

Razpis za direktorja je bil objavljen v začetku septembra, prav tako so bili v razpisu navedeni vsi pogoji, ki jih kandidati morajo izpolnjevati. Pogoji pa so navedeni tudi v družbeni pogodbi kot temeljnem aktu podjetja. Pričakovati je, da bo Snaga novega direktorja s polnim mandatom 4 let dobila 15. novembra. Razpisni postopek vodi nadzorni svet, ki z izbranim kandidatom tudi podpiše pogodbo o zaposlitvi.