Naslednji teden bo v Mariboru potekal posvet Ne pristajajmo na prekarno prihodnost!, ki ga organizira sindikat Mladi plus. Mlade prekarke in prekarce vabijo, da z njimi podelijo svoje izkušnje, podajo predloge in kritike.

Že pred epidemijo so bili prekarni delavci večinoma v slabem položaju. Koronakriza je razmere še poslabšala, zato se na sindikatu Mladi plus sprašujejo, kako v bodoče izboljšati ekonomski ter socialni položaj prekark in prekarcev.

Kako izboljšati svoj položaj

Mladi sindikalisti si želijo poiskati najustreznejše rešitve za trenutne razmere na trgu dela in jih učinkovito prenesti odločevalcem, zato začenjajo s sklopom posvetovanj z mladimi.

V okviru projekta Delam, nimam za burek, ki ga financira program Erasmus+: Mladi v akciji, so na sindikatu Mladi plus izvedli obširno anketno raziskavo o ekonomskem in socialnem položaju mladih – študentov, brezposelnih ter prekarnih delavk in delavcev. Rezultati raziskave, ki pričajo o (ne)kakovosti življenja in dela omenjenih skupin mladih, jim bodo služili kot izhodišče pri oblikovanju stališč za enakopravno obravnavo vseh delavk in delavcev, prav tako pa bodo podrobneje analizirali posledice epidemije in to, kako je ta vplivala na ekonomski in socialni položaj prekarcev, pišejo na spletni strani.

Dobrodošlo podajanje svojih predlogov

»Prvi dve posvetovanji bosta potekali v Mariboru in Ljubljani, namenjeni pa sta mladim (do vključno 35. leta), ki delajo v katerikoli prekarni, negotovi obliki dela: prek avtorske ali podjemne pogodbe, zaposlitve za določen čas, so samostojni podjetniki ali podjetnice, samozaposleni v kulturi …« pišejo na vabilu na družbenih omrežjih.

Prekarne delavke in delavce tako vabijo, da se jim pridružite na posvetovanju in da z njimi delite svoje izkušnje, težave, s katerimi se srečujete, predloge in mnenja. Na sindikatu si bodo s pomočjo zbranih informacij prizadevali za izboljšanje negotovega položaja. »Kritično in kreativno mišljenje je več kot dobrodošlo!« še dodajo.

V Mariboru bo posvet potekal 7. julija ob 15. uri v GT22, na Glavnem trgu 22.

Prijave na dogodek sprejemajo na tem naslovu.