Zaradi rekonstrukcije Koroške ceste so na Maistrovi in Mladinski začasno ukinili parkirna mesta ob cesti, za umirjanje prometa v centru so vzpostavili tudi nov ležeč policaj.

V sklopu zapore Koroške ceste z Glavnim trgom so na Mestni občini poskrbeli tudi za lažji pretok prometa. Dve ulici v strogem centru, kjer so bili avtomobili parkirani na za to določenih mestih ob cesti, in sicer na Mladinski in Maistrovi, sta ob tem ostali brez parkirnih mest. Sicer gre za začasen ukrep za čas rekonstrukcije Koroške ceste.

“Za večjo pretočnost prometa bomo začasno ukinili parkirna mesta na severni strani vozišča na odsekih Mladinska ulica med Trubarjevo in Tyrševo ulico ter Maistrova ulica med Ulico heroja Staneta in Prešernovo ulico, v Cankarjevi ulici pa v delu med dvignjenim prehodom za pešce in semaforjem. Ukinjena parkirna mesta bomo nadomestili s parkirnimi mesti K+R (»Kiss-and-Ride«), ki so namenjena za dostavo otrok v šolo,” so ob koncu januarja sporočili z MOM.

Nov ležeč policaj

Za varnejše prečkanje cestišča v semaforiziranem križišču Mladinske in Trubarjeve ulice pa so namestili montažno oviro, ki skrbi za umirjanje prometa.