V letih 2021 in 2022 bo Mestna občina Maribor namenila 500 000 evrov proračunskih sredstev za izvedbo projektov v okviru Participativnega proračuna.

Spomnimo: Participativni proračun je mehanizem, kjer občani neposredno odločajo o porabi manjšega dela proračunskih sredstev in je eden od pomembnih orodij pametnega upravljanja sodobnih mest. V osnovi gre spodbujanje vključevanja občanov v mikrookolju. O tem smo na našem portalu že poročali v članku Bomo v Mariboru končno dočakali participativni proračun?

Čuj, sodeluj je geslo za promocijo kampanje PP v Mariboru.

Na novinarski konferenci o ponovni aktivaciji mehanizma participativnega proračuna v MOM so sodelovali Alenka Iskra, podžupanja MOM, Neva Pipan iz kabineta župana, Dušanka Lužar Šajt iz Fundacije Prizma ter Bojan Golčar iz Zavoda PIP.

Projekt v mestnem svetu sprejet z aplavzom

Alenka Iskra, podžupanja MOM, je uvodoma spomnila na izkazano zadovoljstvo nad projektom: »Na seji mestnega sveta je bil projekt sprejet za aplavzom, kar se na sejah redko zgodi. Prepričani smo, da delamo in udejanjamo zaveze, ki smo jih dali našim prebivalcem in našemu mestu.«

Delovno skupino za participativni proračun, ki je bila imenovana 27. 7. 2020, sestavljajo predstavniki mestnih četrti in krajvnih skupnosti, kabineta župana in uradov na MOM, nevladnega sektorja Zavoda PIP in Fundacije Prizma.

»Prepričani smo, da nam tokrat ne bo spodletelo. Se pa zavedamo, da je treba prepričati čim večje število Mariborčank in Mariborčanov, da se aktivirajo in podajo svoje predloge.«

»Prepričani smo, da nam tokrat ne bo spodletelo. Se pa zavedamo, da je treba prepričati čim večje število Mariborčank in Mariborčanov, da se aktivirajo in podajo svoje predloge,« je na novinarski konferenci dejal Bojan Golčar iz Zavoda PIP.

Z namenom promocije so skupaj s preostalimi partnerji pripravili promocijsko kampanjo in delavnice, ki bodo pomembno pripomogle k opolnomočenju občank in občanov. Temeljna spletna stran, na kateri bodo lahko občani in občanke dostopali do vseh potrebnih informacij, je dostopna tukaj, javnost pa bodo informirali tudi preko družbenih omrežij.

500 000 evrov proračunskih sredstev za štiri območja

Mestna občina Maribor bo namenila 500 000 evrov proračunskih sredstev za izvedbo projektov v letih 2021 in 2022, ki jih bodo občani predlagali in izglasovali.

Za vsako območje se bodo zbirali predlogi in se bo glasovalo. Vsakemu območju bo pripadlo 120 000 evrov, in sicer 60 000 evrov za leto 2021 in enaka vsota za leto 2022.

Območje Mestne občine Maribor je razdeljeno na 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti. Za potrebe izvajanja PP in čim bolj enakomerno porazdelitev projektov so oblikovana štiri območja, ki v posamezno območje združujejo vse mestne četrti in krajevne skupnosti  na levem in desnem delu Drave. Za vsako območje se bodo zbirali predlogi in se bo glasovalo. Vsakemu območju bo pripadlo 120 000 evrov, in sicer 60 000 evrov za leto 2021 in enaka vsota za leto 2022.

Prvo območje zajema krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče, Kamnica in Bresternica-Gaj. Drugo območje na levem bregu zajema mestne četrti Ivan Canka, Center in Kroška vrata. Tretje območje na desnem bregu vključuje krajevne skupnosti Razvanje, Limbuš in Pekre, četrto območje pa Brezje-Dogoše-Zrkovci, Pobrežje, Tezno, Magdalena, Studenci, Tabor, Nova vas in Radvanje.

»Predlog lahko odda kdor koli iz mestne občine za katero koli območje,« je še opozorila Pipanova.

Neva Pipan iz kabineta župana MOM je dejala, da ne gre za večje ampak za manjše projekte, na kar je kasneje opozorila tudi Iskra, ki je dodala, da se večji problemi, kot je na primer kanalizacija, ne bodo prenesli na pleča občanov. Pri razdeljevanju sredstev so zasledovali prakso ostalih občin, ki PP že izvajajo. Za začetek so želeli vsem območjem dati enake možnosti, saj je bilo težko najti ključ, ki zagotovil najpravičnejšo delitev.

»Predlog lahko odda kdor koli iz mestne občine za katero koli območje,« je še opozorila Pipanova in dodala, da si želijo zabrisati meje krajevnih skupnosti in mestnih četrti ter občanom omogočiti, da podajo predlog tudi za drugo območje, kjer morda hodijo v službo ali pa preživljajo prosti čas. »Na nek način se tako vsi odločamo o mestu. Zelo pomembno se nam zdi povezovanje, da vsi dojamemo mesto kot celoto. Mesto je prostor, v katerem živimo in se gibamo.«