Z jutrišnjim dnem bomo za parkirnino plačevali še več in dlje časa. Ob delovnih dneh pa ne bomo plačevali več samo do 17., ampak do 19. ure.

Foto: arhiv Marproma

Z MO Maribor sporočajo, da začne jutri, 9. novembra, veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Maribor. Največja novost je poleg podaljšanega časa parkiranja tudi dražje parkiranje v belih conah. Dnevna parkirnina v beli coni je prej znašala 13,50 evra, po novem 16,50 evra.

Parking bomo plačevali nič več do 17., ampak 19. ure.

Uvedli so tudi spremembo časa plačevanja parkirnine ob delovnih dneh; po novem jo bomo plačevali vse do 19. ure (doslej do 17. ure).

“Po posameznih območjih bomo to spremembo uvajali postopoma, predvidoma bo do konca leta uvedena v vseh conah. Vozniki bodo o spremembi obveščeni s prometno signalizacijo kot tudi z obvestili na parkirnih avtomatih oziroma v aplikaciji za plačilo parkirnine z mobilnimi napravami,” poročajo iz MO Maribor.

Dostava le še med 5. in 10. uro zjutraj

Spremenjen je tudi dostavni čas v območju za pešce in območju umirjenega prometa. Dnevno bo dostava dovoljena samo med 5. in 10. uro, s tem, da bodo smela vsa vozila zapeljati v območje za pešce in umirjenega prometa med 5. uro in 9.30, čas do 10. ure pa bo namenjen samo izvozu. Med 20. in 22. uro dostava ne bo več dovoljena.

V nekaterih ulicah dražji parking, nove cene za dvoletna dovoljenja

Nove cene parkiranja na zaprtih parkiriščih na Rakuševem trgu ter v Sodni ulici oziroma Ulici talcev, v Loški in Mlinski ulici. Cena ure parkiranja bo po novem 1,20 evra (doslej 1 evro).

Uvedli so tudi nove cene dveletnih parkirnih dovoljenj za stanovalce, ki so upravičeni do dovolilnice za parkiranje v območju plačljive cone. Za izdajo dovoljenja za parkiranje se plača parkirnina, ki znaša:

– za vsako vozilo stanovalcev 180 evrov za parkiranje v conah 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 10;

– za vsako vozilo stanovalcev 150 evrov za parkiranje v conah 5, 7, 9 in 11 ter na ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s prometno signalizacijo.

Novosti tudi za parking pravnih oseb

Uvajajo tudi nove cene enoletnih parkirnih dovoljenj za pravne osebe in državne organe. Za službena vozila pravnih oseb, službenih vozil in vozil za službene potrebe samostojnih podjetnikov-posameznikov ali posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, je parkirnina seštevek parkirnin posameznih vozil:

– za dovoljenja za parkiranje v conah 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 10 je cena 180 evrov letno za prvo vozilo, 360,00 evrov letno za drugo vozilo in 540 evrov za tretje in vsako nadaljnje vozilo;

– za dovoljenja za parkiranje v conah 5, 7, 9 in 11 ter ostalih parkirnih mestih, kjer je to določeno s prometno signalizacijo v znesku 150 evrov za prvo vozilo, 300 evrov za drugo vozilo in 450 evrov za tretje in vsako nadaljnje vozilo. Za vozila, ki za pogon uporabljajo izključno električno energijo, se plača parkirnina, ki za vsako vozilo znaša 150 evrov letno.