Rok za oddajo elektronske vloge je zgolj en mesec, in sicer od 15. julija do 17. avgusta 2020.

Iz Študentskih domov Univerze v Mariboru sporočajo, da so objavili javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja visokošolskega študija, za študijsko leto 2020/2021. Rok za oddajo elektronske prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja je odprt na spletnem portalu od 15. julija do 17. avgusta 2020. Prošnja je dostopna na tem naslovu.

Odda se lahko elektronsko

Študenti lahko oddajo elektronsko prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja na portal eVŠ:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 17. 8. 2020. Po pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pisarni za študentske domove v visokošolskem središču v Mariboru tiste priloge k prošnji, ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje)
  • z uporabniškim imenom in geslom (brez kvalificiranega digitalnega potrdila) se mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 17. 8. 2020, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 21. 8. 2020, v času uradnih ur Pisarni za študentske domove Maribor!,
  • z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture AAI-račun (za novince: digitalna identiteta ista s katero ste se vpisali na Univerzo v Mariboru; za študente UM: digitalna identiteta um.si) – obrazca se po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo odda v eVŠ do 17. 8. 2020. Po pošti se mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pisarni za študentske domove v visokošolskem središču v Mariboru tiste priloge k prošnji, ki se jih v prošnji označi, da jih bo vlagatelj oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na št. prošnje)

Iz Študentskih domov Univerze v Mariboru sporočajo, da so objavili javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja visokošolskega študija, za študijsko leto 2020/2021. Rok za oddajo elektronske prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja je odprt na spletnem portalu od 15. julija do 17. avgusta 2020.

Ob oddaji vloge na portalu eVŠ naj študentje sledijo navedenim navodilom. Obvezna so soglasja študenta in družinskih članov k pridobitvi dohodkov v letu 2019, priložijo pa naj tudi morebitno dokazilo o višini preživnine, rejnine za leto 2019 ter morebitno dokazilo o pridobljenih dohodkih iz tujine za leto  2019 (ostalo v razpisu). Nepravilno in nepravočasno oddane prošnje na pošto bodo zavržene, zato pristojni opozarjajo k čimprejšnji oddaji vloge.

Prošnja tudi za tiste, ki so se prepisali

Prošnjo za sprejem morajo oddati tudi študenti, ki že bivajo v študentskih domovih, a so se med študijskim letom izpisali iz enega programa in vpisali na drug program ali so se zaposlili oziroma bivajo po ekonomski ceni.

Tehnično pomoč pri težavah z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinsko pomoč pri izpolnjevanju prošnje nudi Enotni kontaktni center: ekc@gov.si, tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki).

Prošnjo za sprejem morajo oddati tudi študenti, ki že bivajo v študentskih domovih, a so se med študijskim letom izpisali iz enega programa in vpisali na drug program ali so se zaposlili oziroma bivajo po ekonomski ceni.

Na dodatna vprašanja pa bodo odgovorili tudi v Pisarni za študentske domove Maribor, tel.: 02 228 42 19, Službi za študentske zadeve, tel.: 02 228 42 21, Tajništvu, tel.: 02 228 42 00, umsd@um.si in referatih Študentskih domov Univerze v Mariboru.

Prošnja je dostopna tukaj.