Na lokaciji na na Taboru namerava občina v javno-zasebnem partnerstvu graditi nova stanovanja, ki naj bi bila cenovno ugodna za mlade. Revitalizirati želijo tudi območje nekdanje MTT v Melju.

Na dnevnem redu seje mariborskega mestnega sveta je bila v četrtek med drugim tudi dokapitalizacija Mestnih nepremičnin, s katero želijo nedavno ustanovljenemu občinskemu podjetju zagotoviti denar za nakup dveh nepremičnin od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). V prvem primeru gre za zemljišče nekdanje tovarne Mariborske tekstilne tovarne v Melju, ki ga nameravajo revitalizirati s kulturnimi vsebinami, v drugem primeru pa za zemljišče na Taboru, kjer namerava občina v javno-zasebnem partnerstvu graditi nova stanovanja.

“Gre za območje, ki je že več let neurejeno in degradirano. Zato si Mestna občina Maribor želi območje arhitekturno ter vsebinsko revitalizirati z mestno tvornimi kulturnimi vsebinami,” je na novinarski konferenci pred sejo glede zemljišča nekdanje MTT pojasnil Mojmir Grmek, direktor Mestnih nepremičnin.

Na Taboru cenovno ugodna stanovanja za mlade?

Nezazidana stavbna zemljišča na Taboru, ki so prav tako v lasti DUTB, obsegajo 11.000 kvadratnih metrov, cena pa je postavljena pri višini 950.000 evrov. Kot je še izpostavil Grmek, gre pri tem v prvi vrsti za dobro priložnost gradnje cenovno ugodnih stanovanj za mlade družine. Občina predvideva nakup ter sklenitev pogodb konec prihodnjega meseca ali v začetku aprila.

“Zemljišče je po že sprejetem OPPN predvideno za razvoj večstanovanjskega projekta s podzemnimi garažami, ki omogoča izgradnjo cca 132 stanovanj,” še navajajo na spletni strani DUTB.