Ta naj bi služil kot platforma za organizirano pridobivanje donatorskih sredstev za humanitarno pomoč prebivalcem ali podporo razvoju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

Na Mestni občini Maribor vzpostavljajo proračunski sklad za pomoč in razvoj. Ta naj bi služil kot platforma za organizirano pridobivanje donatorskih sredstev za humanitarno pomoč prebivalcem ali podporo razvoju gospodarskih in negospodarskih dejavnosti. Njegovo ustanovitev so podprli mestni svetniki na dopisni seji, ki se je zaključila danes.

Sklad kor trajna osnova za pomoč ljudem

Kot izhaja iz gradiva za dopisno sejo, ki se je začela v torek, namen ustanovitve proračunskega sklada ni zgolj pomoč fizičnim in pravnim osebam v času epidemije novega koronavirusa, ampak naj bi sklad predstavljal trajno osnovo za pomoč ljudem in spodbujanje razvoja v občini, torej tudi po koncu epidemije.

“Prvi namen sklada, ki ne bo pravna oseba, ampak poseben evidenčni račun proračuna Mestne občine Maribor, je zagotavljanje humanitarne pomoči prebivalcem Maribora, drugi pa pospeševanje razvoja in izboljšanje pogojev za razvoj gospodarskih, negospodarskih in humanitarnih dejavnosti v občini. Sredstva sklada se bodo lahko za ta namen razdelila v obliki posojil ali subvencij, razdeljevala pa se bodo v javnih razpisih,” so danes po zaključku seje sporočili z občine.

Med drugim tudi pomoč Športnim objektom Maribor

Mestni svet je na prejšnji dopisni seji že sprejel odlok o ukrepih za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa, s katerim je občane oprostil plačila parkirnine v mestu, podjetnike pa plačila najemnine za poslovne prostore v lasti občine in nadomestila za uporabo javnih površin, kot so na primer gostinski vrtovi. Prav tako je v sprejetem odloku predvidena finančna pomoč zavodu Športni objekti Maribor, ki se zaradi nedelovanja športnih društev v času epidemije sooča z večjim izpadom prihodkov.

Predlagajo sredstva za delovanje mariborskih medijev

V Stranki mladih – Zeleni Evrope, ki ima v mestnem svetu enega predstavnika, so ta teden predlagali, da se zagotovi tudi takojšnja likvidnostna in sistemska sredstva za delovanje mariborskih medijev. “V stranki se zavedamo, da so v teh časih, poleg turističnega gospodarstva, prav mediji finančno med najbolj ogroženimi, saj so prihodki od oglaševanja bistveno manjši, hkrati pa so mediji med redkimi, ki si ne morejo privoščiti, da bi večini zaposlenim odredili čakanje na delo doma, saj so zavezani, še posebej sedaj, javnost objektivno obveščati o razmerah,” je izpostavil predsednik stranke Igor Jurišič.

Ravnateljici Nadji Jager Popovič podelili nov mandat na Srednji šoli za oblikovanje

Mestni svetniki so na ta teden potekajoči dopisni seji soglašali tudi s podelitvijo novega mandata ravnateljici Srednje šole za oblikovanje Maribor Nadji Jager Popović. Slednja vodi šolo od avgusta 2015 in se je edina prijavila na razpis, objavljen februarja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ji je podala pozitivno mnenje, čeprav je bila v zadnjem letu dni deležna številnih očitkov s strani sindikata zaposlenih na tej šoli. V nekaj mesecih je odpustila tri zaposlene, med njimi tudi nekdanjega sindikalnega predstavnika na šoli.

Vitor Zečić nov nadomestni član nadzornega sveta Energetike Maribor

Damirja Orehovca je mestni svet z 21. aprilom odpoklical s funkcije člana nadzornega sveta v javnem podjetju Energetika Maribor, za nadomestnega člana pa v nadzorni svet imenoval Vitorja Zečiča. Orehovec je kot član nadzornega sveta odstopil, ker je bil imenovan za državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in tako njegova funkcija ni več združljiva s funkcijo člana nadzornega sveta v tem občinskem javnem podjetju, so še sporočili z občine.

STA