Z današnjim dnem je po prejetih rezultatih v brezskrbne počitnice stopila še ena generacija maturantov, v Mariboru pa kljub dvomom, ki so se pojavljali v času šolanja na daljavo, beležimo odlične maturitetne rezultate ter zavidljivo število zlatih maturantov.

Današnja noč je bila za letošnje maturante stresna, saj jih je zjutraj čakala informacija o tem, kako so se odrezali pri pisanju letošnje splošne mature, nekaj ur zatem pa so na svoji šoli prejeli tudi maturitetno spričevalo. K spomladanskemu izpitnemu roku splošne mature se je prijavilo 6078 dijakov, kar je nekaj manj kot lani. Kot poroča STA, je splošno maturo uspešno opravilo 93,92 % dijakov četrtih letnikov, ki so jo opravljali prvič, zlatih maturantov pa je bilo 280. Na poklicni maturi je bilo uspešnih 92,59 % tistih, ki so jo opravljali prvič, med zlate maturante pa je uvrščenih kar 388 dijakov.

Neobičajna podelitev, običajno izvrstni rezultati

»Uspešnost je 98-odstotna,« pove ravnatelj Prve gimnazije Maribor, Herman Pušnik ter doda, da se lahko gimnazija, ki je letos spričevala podelila jubilejni generaciji maturantov, saj obhaja svojo 170. obletnico, pohvali s petimi zlatimi maturanti. Pušnik pove, da so z rezultati letošnje splošne mature zelo zadovoljni, številni dijaki pa so pri posameznih predmetih dosegli visok rezultat, ki kot tak uvršča tudi na državnem nivoju. Maturitetni rezultati so primerljivi tudi z rezultati prejšnjih let, kar pomeni, da so kljub številnim dvomom, ki so se pojavljali v času šolanja na daljavo, letošnji maturantje dokazali svoje zmožnosti, zelo dobre rezultate pa beležijo tudi pri udeležencih maturitetnih tečajev.

»Uspešnost je 98-odstotna,« pove ravnatelj Prve gimnazije Maribor, Herman Pušnik ter doda, da se lahko gimnazija, ki je letos spričevala podelila jubilejni generaciji maturantov, saj obhaja svojo 170. obletnico, pohvali s petimi zlatimi maturanti.

Pušnik pove, da so bili rezultatov dijaki zelo veseli, kljub temu, da je letošnja podelitev spričeval potekala v nekoliko okrnjeni obliki. Tako na Prvi gimnaziji kot tudi drugod spričeval niso podeljevali celotni generaciji, ampak so maturante razdelili v manjše skupine ter se pri tem držali vseh zapovedanih zdravstvenih in vladnih ukrepov.

Maturantje zadovoljni

Ravnatelj II. gimnazije Maribor Ivan Lorenčič pove, da so povprečni rezultati splošne mature na II. gimnaziji Maribor višji od rezultatov prejšnji let, šola pa se lahko pohvali s kar šestimi zlatimi maturanti. Tudi sicer je sama uspešnost izvrstna, saj mature od 166 maturantov ni opravil le en dijak.

»Z rezultati splošne mature sem relativno zadovoljen, saj sem dosegel in ponekod tudi presegel svoja pričakovanja, ki sem si jih zadal med samim pisanje maturitetnega preizkusa,« pove maturant II. gimnazije Maribor, Vid Potočnik: »Tudi splošen vtis ostalih dijakov je podoben, saj so bili rezultati vsaj kar se tiče II. gimnazije boljši kot prejšnje leto in se obenem uvrščajo med ene najvišjih v zadnjih letih.«

»Prav tako smo kot generacija v izrednih razmerah pričakovali nekoliko nižje dosežke zaradi prilagojenega načina dela, ki ni dosegal običajnega pouka, kar pa se na samih rezultatih ni pokazalo,« še dodaja Vid.

»Prav tako smo kot generacija v izrednih razmerah pričakovali nekoliko nižje dosežke zaradi prilagojenega načina dela, ki ni dosegal običajnega pouka, kar pa se na samih rezultatih ni pokazalo,« še dodaja Vid.

II. gimnazija Maribor sicer vsako leto izvaja še eno, mednarodno maturo, ki pa je zaradi letošnje epidemije COVID-19 ni bilo. Vseeno so dijaki programa mednarodne mature prejšnji teden prejeli rezultate, ki so bili določeni na osnovi interne ocene šole ter napovedane ocene. Tako se lahko II. gimnazija Maribor pohvali s 16 zlatimi maturanti mednarodne mature, med katerimi sta kar dve dijakinji, Klara Radovič in Ana Štuhec dosegli 44 točk. Povprečna ocena je bila 38,9 točk od 45 mogočih.