Mestna občina Maribor je objavila razpis za Javni natečaj ureditve območja Lenta in Dravske promenade v Mariboru.

Mestna občina Maribor želi levi in desni breg reke Drave povsem preurediti. Lent, kakršnega poznamo, bo z novo vizijo župana in njegove ekipe docela spremenil tako svojo podobo, kot tudi namembnost. Urediti nameravajo novo urejeno promenado s sprehajalno potjo, kolesarsko stezo ter lokalno spremljajoče športno rekreacijske površine. V ta namen se je občina odločila, da razpiše odprti, projektni, enostopenjski natečaj za ureditev Dravske promenade (projektni del natečaja na Lentu) in idejni del natečaja v širšem območju obeh dravskih nabrežij od Malečniškega mostu na vzhodu do Mariborskega otoka na zahodu.

Projekti, od katerih bo prosperiralo zlasti županovo podjetje?

Gre že za drugi projekt v mandatu župana Saše Arsenoviča, ki bo zaradi bližine neposredno vplival na njegove gostinske lokale, oziroma materinsko podjetje Galerija Gosposka. Spomnimo, v teku je razpis podjetij za preureditev Glavnega trga in polovice Koroške ceste, ki bosta v kratkem povsem zaprta za promet. Na Glavnem trgu se nahaja Arsenovičev Hotel Maribor. Konec leta 2014 pa je za 214.000 evrov od občine odkupil propadajoč kompleks Žički Dvor na Lentu – prav tako na mestu, kjer se sedaj obeta temeljita obnova ne le stavbe, pač pa tudi celotnega nabrežja.

Projekt želijo zaključiti že do leta 2021

Pri javnem natečaju gre seveda za projekt Dravska promenada, katerega si želi župan MOM Saša Arsenovič zaključiti do leta 2021. Promenada, ki bo v obliki osmice povezovala Mariborski otrok, Dravske elektrarne in Malečniški most, bo dolga 13 kilometrov. Prihaja tudi nov most, ki bo meščane povezoval z Mariborskim otrokom, prav tako nameravajo obuditi že projektirano brv, ki bo Medicinsko fakulteto povezovala z Lentom.

Tako si preureditev Dravske promenade predstavlja naš župan

Seveda pa o tej promenadi ne razmišljajo le kot o športno-rekreacijski coni, pač pa so načrti zanjo precej bolj ambiciozni. Arsenovič na poti obljublja nove, sveže vsebine; od športne steze, fitnesa na prostem, otroških igral, skate parka, pitnikov, klopi, gostinske ponudbe pa vse do novega drevoreda ter dodatnih zelenih površin. Predvsem na desnem bregu Drave bo treba zaorati v brežino, da bi lahko pridobili širšo stezo, saj je ob tolikšnih vsebinah potrebno poskrbeti tudi za varnost. Župan želi Lent prav tako povsem zapreti za promet.

Na MOM želijo z razpisom natečaja pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev, a poudarek je zlasti na ureditvi promenade s parkovnimi ureditvami prostora ob Dravi ter oblikovanje vsebin in spremljajočih objektov za vzpostavitev prostočasnih, rekreacijskih in športnih površin,” so zapisali v javnem natečaju.

Za arhitektne rešitve le dva meseca časa

Rok oddaje idejnih rešitev je že čez dva meseca, in sicer 20. 8. 2019, do 14. ure. Zmagovalna rešitev bo nagrajena s finančno injekcijo v znesku 10.000 evrov, ostali pa si bodo razdelili preostalih 23.000 evrov v fondu. Prijavniki morajo med drugim upoštevati tudi merilo gospodarnosti, trajnostnosti in energetske učinkovitosti, kar pomeni tudi uporabo okolju prijaznih materialov in izdelkov ter odpornost proti vandalizmu.

Idejne rešitve za ureditev nabrežja že leta 2009

Sicer to ni prvikrat, da se izbirajo idejne rešitve za ureditev dravskega nabrežja na levem in desnem bregu. V Mariboru je do zahteve po ureditvi dravskega nabrežja prišlo že pred letom 2012, ko smo v Mariboru gostili Evropsko prestolnico kulture. MOM je tako leta 2009 v sodelovanju z Društvom arhitektov Maribor, skrbništvom Mednarodne zveze arhitektov ter zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije razpisala mednarodni natečaj za nabrežje reke Drave med Studenško brvjo in Vodnim stolpom, novo brv za pešce in kolesarje, ki bo povezovala Lent in Tabor, ter novo stavbo Umetnostne galerije Maribor (UGM). Natečaja so se tedaj udeležili arhitekti iz kar 48 držav po svetu; vseh 400 idejnih zasnov pa so naknadno predstavili na razstavi, a dlje kot to potem ni prišlo.