Za nekatere so zagovori diplom ali celo magisterijev že skoraj pred vrati, kmalu zatem pa sledi vprašanje, kam in kako naprej. Edinstveno priložnost za vstop v svet znanosti, gospodarstva in inženirskega razvoja ponuja tudi mariborska Fakulteta za strojništvo.

Vpis v katerega od podiplomskih magistrskih programov Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru lahko predstavlja vaš prvi korak k soustvarjanju boljše prihodnosti.

»Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru (FS UM) je sodobna, razpoznavna, mednarodno primerljiva univerzitetna visokošolska ustanova z šestdesetletno tradicijo, ki aktivno sodeluje pri razvoju znanosti in najnovejše znanstvenoraziskovalne dosežke sproti vključuje v učne načrte svojih študijskih programov. S sodobnimi koncepti poučevanja, ki so usklajeni z znanstvenim in raziskovalnim delom, s spodbujanjem ustvarjalnosti in samostojnega dela študentov ter s prenosom teoretičnega znanja v prakso, uspešno uresničujemo pričakovanja študentov, delodajalcev in celotne družbe,« poudarja prodekan za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Janez Kramberger.

Šola, ki oblikuje vrhunske inženirje

Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru s povezovanjem znanstvenoraziskovalnega, strokovnega ter izobraževalnega dela inženirskega področja skozi svoje številne študijske programe oblikuje vrhunske inženirke in inženirje, hkrati pa skrbi za razvoj znanosti, tehnološki napredek gospodarstva in celotne družbe.

»S svojimi diplomanti, magistri in doktorji znanosti zagotavlja zelo kakovosten kader na področjih strojništva, tehniškega varstva okolja, tekstilstva, gospodarskega inženirstva, oblikovanja in mehatronike.«

»S podajanjem teoretičnih in strokovnih vsebin, ki temeljijo na najsodobnejših pedagoških konceptih, širimo pojmovni svet študentov, krepimo njihovo sposobnost povezovanja znanj z različnih področij, jih usmerjamo v iskanje novih virov znanja in s tem zagotavljamo njihovo mobilnost, prilagodljivost in sposobnost reševanja najzahtevnejših inženirskih problemov. Pri tem stalno spodbujamo njihovo kreativnost in inovativnost ter sodelovanje pri razvojno-raziskovalnih projektih. S svojimi diplomanti, magistri in doktorji znanosti zagotavlja zelo kakovosten kader na področjih strojništva, tehniškega varstva okolja, tekstilstva, gospodarskega inženirstva, oblikovanja in mehatronike,« o tem, kako prihodnost študentov oblikujejo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, pripoveduje prodekan za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Kramberger.

Z magisterijem do še več znanja

Pred študenti, ki trenutno zaključujejo svoja diplomska dela, je hkrati tudi odločitev, ali študij nadaljevati in kje ga nadaljevati. Pestro izbiro perspektivnih magistrskih študijskih programov ponuja tudi Fakulteta za strojništvo. Tako je mogoče izbirati med programi Strojništva, Tehniškega varstva okolja, Inženirskega oblikovanja izdelkov, Oblikovanja in tekstilnih materialov ter dvema interdisciplinarnima programoma, Mehatroniko ter Gospodarskim inženirstvom-smer Strojništvo.

»Inženirji soustvarjamo boljšo prihodnost,« je slogan Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, del te prihodnosti pa ste lahko z vpisom na pestre in perspektivne podiplomske programe tudi vi.

»Širok nabor znanj diplomantom omogoča zaposlitev na različnih delovnih mestih in v različnih okoljih. Na študijskih programih 2. stopnje se kandidati usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru inženirskih izzivov, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela v gospodarstvu. Magistrski študijski programi obsegajo uravnoteženo kombinacijo znanj, ki so v skladu s priporočili evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI) okvirno razdeljeni med znanstvene temelje, tehnološke temelje, aplikativna in sistemska znanja, individualna in poslovna znanja ter zaključno magistrsko delo,« razlaga izr. prof. dr. Kramberger.

»Zaposljivost diplomantov magistrskih študijskih programov je odlična in kaže na to, da si gospodarstvo okolje želi več diplomantov, kot jih je vpisanih na študijske programe.«

Študenti magistrskih programov pa svojega znanja ne gradijo le v teoriji, saj so sestavni del programov aplikativne ali razvojne raziskovalne naloge, ki obsegajo tudi sodelovanje z gospodarskim ali neprofitnim sektorjem. Pomemben element magistrskega študija je tudi enomesečna možnost opravljanja strokovne prakse v podjetju, s katero lahko študenti svoje znanje ponesejo na povsem novo raven. »Zaposljivost diplomantov magistrskih študijskih programov je odlična in kaže na to, da si gospodarstvo okolje želi več diplomantov, kot jih je vpisanih na študijske programe. Zaradi jasno izraženih potreb po naših diplomantih se vse večje število podjetij vključuje na različne načine v naš izobraževalni proces, predvsem kot Strateški partnerji FS,« še doda dr. Kramberger.

Do najvišjega naziva z doktorskim študijem na FS

»Na Fakulteti za strojništvo deluje tudi Doktorska šola, ki je organizirana v okviru Univerze v Mariboru, v katero smo s prenovo leta 2015 vključili vse študijske programe 3. stopnje, ki zajemajo smeri Strojništvo, Tehniško varstvo okolja ter Oblikovanje in tekstilne materiale. V postopku akreditacije je doktorski študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer strojništvo, ki ga bomo izvajali skupaj s partnerskima fakultetama  UM, s katerima že izvajamo izobraževanje na dodiplomskem in magistrskem študiju,« razloži prodekan za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Janez Kramberger in doda, da so študijski programi aktualni ter tesno povezani z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo fakultete, raziskovalni rezultati doktorskih študentov pa neposredno prispevajo k razvoju stroke.

Študij na Fakulteti za strojništvo sloni predvsem na praktičnem delu, ki študente pripravi na inženirske izzive.

»Študijski programi so po znanstvenih vsebinah povsem individualizirani in omogočajo študentom svobodno izbiro znanstvenih izbirnih predmetov,« še pove ter razloži, da je večina študijskih obveznosti izvedena individualno s konzultacijami in seminarskim delom. Prav tak način dela pripelje do poglobljenega razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov ter usposobljenost za samostojno razvijanje novega znanja, doktorski študenti pa se tako pripravljajo na odkrivanje rešitev ter vodenje najzahtevnejših projektov inženirske stroke.

»Zadovoljstvo študentov je glede na skoraj popolno individualizacijo študija visoko. Dokaj visok delež tujih študentov kaže na aktualnost študijskega programa oziroma znanstvenih vsebin, ki jih aktivno razvijamo na fakulteti.«

»Doktorski študij se izvaja kot izredni študij. Študenti so lahko mladi raziskovalci ARRS – praktično redni doktorski študenti z urejenim delovnim razmerjem in s strani ARRS pokritimi materialnimi stroški študija, doktorski študenti s podporo podjetij – izredni študenti, ki imajo finančno in strokovno podporo podjetij, v katerih so zaposleni in  doktorski študenti samoplačniki – izredni študenti brez finančne podpore študija,« pove dr. Kramberger in doda, da si na FS prizadevajo, da bi se doktorski študij opredelil tudi kot redni študij. »Zadovoljstvo študentov je glede na skoraj popolno individualizacijo študija visoko. Dokaj visok delež tujih študentov kaže na aktualnost študijskega programa oziroma znanstvenih vsebin, ki jih aktivno razvijamo na fakulteti,« pripomni.

Na FS se vpišem že danes!

Če je tudi pred vami odločitev za nadaljnji korak študijske poti, nikar ne spreglejte pomembnih povezav in datumov, ki bodo za vpis na izbrani podiplomski program nujni. Vse pomembne informacije najdete na spletni strani Univerze v Mariboru, informacije o študijskih programih s področja inženirstva pa najdete na spletni strani Fakultete za strojništvo. Že prihodnji teden pa se lahko udeležite njihovega informativnega dne, ki bo letos potekal v obliki videokonference, več podatkov pa je objavljenih na spletni strani FS in Facebooku.

Že prihodnji teden pa se lahko udeležite njihovega informativnega dne, ki bo letos potekal v obliki videokonference, več podatkov pa je objavljenih na spletni strani FS in Facebooku.

»Diplomante dodiplomskih študijskih programov vabimo, da se nam pridružijo kot študenti na 2. stopnji, najambicioznejše pa da postanejo študenti na 3. stopnji Fakultete za strojništvo in si pridobijo najvišji akademski naziv. Naj naš slogan » Inženirji soustvarjamo boljšo prihodnost« (p)ostane tudi vaš slogan,« povabi dr. Kramberger in zaključi: »Pri izbiri programa podiplomskega študija svetujemo, da prisluhnete svojim željam in potrebam sedanje in prihodnje družbe. Pri tem ocenite svoje sposobnosti, prevzemite odgovornost zase in izberite svoj inženirski poklic, ki ga boste opravljali z zadovoljstvom, saj boste le tako pri svojem delu uspešni.«