Objavljamo odgovor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor na naše vprašanje, kdaj bodo zaposleni prejeli dodatek za delo v rizičnih razmerah po KPJS za mesec maj. Skupna višina sredstev, ki so bila že nakazana zaposlenim do vključno 10. 7. 2020, znaša preko šest milijonov evrov.

Že pred dnevi smo pisali o tem, da zaposleni v UKC Maribor od vodstva zahtevajo odgovor in utemeljitev, zakaj še vedno niso prejeli izplačanih dodatkov za delo v rizičnih razmerah po KPJS za mesec maj.

Na plačilni listi ni bilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS, še manj pa dodatka

Zaposleni v UKC Maribor, katerih identiteto hranimo v uredništvu, so takrat zapisali: “Najprej je bilo rečeno, da bo dodatek za mesec maj, torej 65% po KPJS, izplačan v mesecu juliju v junijski plači, ker je bil v junijski plači izplačan regres. Včeraj na plačilni listi ni bilo dodatka za delo v rizičnih razmerah po KPJS, še manj pa dodatka, ki (kot določa zakon #PKP1) pripada le tistim, ki so ogroženi ali nadpovprečno obremenjeni zaradi epidemije.”

Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih. Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija, spomnijo.

Dodatek za delo v rizičnih razmerah (območje vojne nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij, naravnih nesreč, epidemij in epizootij) – 11. točka prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS,  pripada javnemu uslužbencu obdobju epidemije, če sta kumulativno izpolnjena pogoja, da je razglašena epidemija v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih in da javni uslužbenec opravlja delo v nevarnih pogojih. Do dodatka je upravičen le za ure, ko je opravljal delo v nevarnih pogojih. Nevarni pogoji so pogoji, ko je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje javnega uslužbenca zaradi izpostavljenosti možni okužbi z nalezljivo boleznijo, zaradi katere je bila razglašena epidemija, spomnijo.

Izplačilo rizičnih dodatkov za mesec maj po preučitvi končnih smernic

Pri Maribor24 smo zadevo preverili in za konkretne odgovore prosili vodstvo UKC Maribor. Odgovorili so nam naslednje;»Dodatki so bili zaposlenim izplačani skladno z vsebino objavljenih sklepov, s katerimi so zaposleni seznanjeni, plačila pa se izvajajo skladno z zapisanim. Povzetki vsebine sklepov:

Dodatek iz naslova KPJS za obdobje od 13. 3. do 31. 3. in mesec april je bil že izplačan po sklepu št.: 100-04/KT – 2077 z dne 7. 4. 2020 in št.: 100-04/KT – 2307 z dne 5. 5. 2020 pri plačah za mesec marec in april (prvo izplačilo dne 9. 4. 2020, drugo izplačilo  dne 30. 4. 2020, tretje izplačilo 10. 5. 2020).

Izplačila rizičnega dodatka iz naslova KPJS in dodatkov iz naslova ZIUZEOP za mesec maj, se bodo izplačala po preučitvi končnih smernic pristojnih ministrstev ter v dogovoru o določitvi dodatkov vseh štirih COVID bolnišnic ter prejemu sredstev, skladno s predhodno posredovanimi zahtevki. Zahtevki so bili posredovani na Ministrstvo za zdravje, nakazilo sredstev pričakujemo. 

Dodatek iz naslova ZIUZEOP se je delno že izplačal pri plači za mesec maj (10. 6. 2020) za mesec marec (od 13. 3. -. 31. 3 2020) in april zaposlenim, ki so delali na deloviščih pod točko 1 in 2 ( za vsa delovišča COVID ).  Izplačila iz naslova 71. člena ZIUZEOP skladno z vsebino sklepa št. 100-04/KT-3181  z dne 18. 6. 2020 se je za mesec marec (13. 3. -. 31. 3. 2020) in april obračunala pri plači za mesec junij 2020 (10. 7. 2020). Izplačilo je bilo izvedeno dne 10. 7. 2020.

Izplačila rizičnega dodatka iz naslova KPJS in dodatkov iz naslova ZIUZEOP za mesec maj se bodo izplačala po preučitvi končnih smernic pristojnih ministrstev ter v dogovoru o določitvi dodatkov vseh štirih COVID bolnišnic ter prejemu sredstev, skladno s predhodno posredovanimi zahtevki. Zahtevki so bili posredovani na Ministrstvo za zdravje, nakazilo sredstev pričakujemo.”

V UKC Maribor pa so še dodali, da skupna višina sredstev, ki so bila že nakazana zaposlenim do vključno 10. 7. 2020, znaša 6.437.155,00 evrov.