Ob Turistično informacijskem centru Maribor imajo stanovalci bližnjega stanovanjskega bloka postavljeno kletko z zabojniki; na tleh so odvrženi odpadki, vse smrdi po urinu. Le nekaj metrov stran pa se iz številnih turističnih avtobusov izkrcajo turisti.

V uredništvu Maribor24 smo pred dnevi prejeli sporočilo zaskrbljenega meščana, ki je opozoril na zanemarjeno kletko s smetnjaki in na tla odvrženimi odpadki tik ob Turistično informacijskem centru Maribor (TIC). Ker je kletka z zabojniki vselej odklenjena, vanjo svoje odpadke izvažajo vsi, ki bi se radi na hitro znebili smeti. Povrh smeti po urinu. “Tod mimo vsak dan zapelje kakih 5, 6 avtobusov s turisti, potem pa pogled na tole. Zagotovo takšna zanemarjenost ne pusti dobrega prvega vtisa,” je zapisal za Maribor24.

Smetnjaki v pristojnosti zasebnih stanovalcev

Zadevo smo se tako odločili raziskati in izvedeli, da v opisanem primeru ne gre za ekološki otok, ampak zbirno mesto večstanovanjske stavbe na Partizanski cesti 6. “V predmetnem primeru pa gre za odločitev stanovalcev, da si na tak način uredijo zbirno mesto, torej mesto, kjer zbirajo odpadke oz. kjer stojijo posode za mešane komunalne in biološke odpadke vse dni, razen na dan odvoza, ko mora uporabnik posode prestaviti na prevzemno mesto,” za naš medij odgovarjajo na Snagi.

Vse dobro in prav, a zanemarjena, po urinu smrdeča kletka je prva stvar, ki jo tuji turisti opazijo ob obisku Maribora. Zagotovo bi občina lahko ukrepala, navsezadnje je kletka postavljena na javni površini.

Kletka na javni površini

Zbirno mesto je praviloma postavljeno na zasebni površini, z dovoljenjem oz. soglasjem pa je lahko tudi na javni, kot je to v tem primeru. Podrobnejše ureditve zbirnih mest Snaga kot izvajalec javne službe ne predpisuje, prav tako tudi Odlok o načinu ravnanja s komunalnimi odpadki v Mariboru ne.

“Zato je na stanovalcih v neposredni bližini, torej na uporabnikih tega zbirnega mesta, da ga uredijo tako, da bo funkcionalno. Na predmetni lokaciji nam je predstavnik vhoda zagotovil, da bodo v kratkem namestili ključavnico. V kolikor je zbirno mesto neurejeno in moti okolico, je za reševanje pristojen Medobčinski inšpektorat.”