Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko bo sofinancirala projekt prenove Skate parka.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta »Obnova Skate parka« v Mariboru in »CTN Stari trg« v Velenju. Skupna vrednost dveh projektov znaša dobrih 2,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval dobrih 1,3 milijona evrov.

Projekt Skate park

Namen projekta je revitalizacija območja obstoječega skate parka v Mestni občini Maribor. Območje nedavno odprtega Skate parka je dostopno vsem uporabnikom, kar ima pozitiven vpliv na medgeneracijsko druženje in oživitev širšega področja. Območje tako ne bo več predstavljalo opuščene rabe, temveč urejeno okolico, uporaben objekt ter novi poligon za izvajanje športnih dejavnosti. Projekt bo prispeval 9.937 kvadratnih metrov revitaliziranih površin. Z ureditvijo območja se bo zmanjšala tudi prisotnost kriminala, saj bo park ves čas v uporabi.

Za dobrih 600.000 evrov vreden projekt bo ESRR prispeval dobrih 380.000 evrov.