Preverili smo, kako kaže brezplačnemu Časopisu za prijazen Maribor, ki ga je jeseni ustanovila Mestna občina Maribor

Časopis za prijazen Maribor. Odlok o njegovi ustanovitvi in izdajanju je bil sprejet oktobra. Konec lanskega leta je nato mestni svet imenoval sedemčlanski uredniški odbor z urednikom Dejanom Pušenjakom na čelu. Proračun v višini 105 tisoč evrov je bil s sprejetjem mestnega proračuna prav tako zagotovljen. Kaj manjka? Izid prve številke. »Izid Časopisa za prijazen Maribor se je zaradi epidemije Covid-19 nekoliko zamaknil. Prvo številko tako načrtujemo letos poleti,« so nam sporočili iz mariborske občine.

V pripravi še javna naročila

Uredniški odbor, pravijo na občini, že snuje podrobnejšo programsko zasnovo brezplačnika: »Trenutno so v pripravi tudi javna naročila za izbiro izvajalcev storitev, ki so potrebne za izid prve številke (postavitev, tisk, distribucija, itd.).«

V uredniškem odboru so za dobo štirih let poleg Pušenjaka sicer še imenovali Nina Flisarja, Zoro A. Jurič, Pavlino Japelj, Petra Simoniča, Jelko Vrečko in Mateja Žmavca.

»Izid Časopisa za prijazen Maribor se je zaradi epidemije Covid-19 nekoliko zamaknil. Prvo številko tako načrtujemo letos poleti,« so nam sporočili iz mariborske občine.

Pušenjak: »Pripravljeni smo bili že večkrat«

Urednika Dejana Pušenjaka smo vprašali, če bo številka res izšla že poleti.

»Težko rečem, če res poleti, v teku so namreč še izbire izvajalcev javnih naročil, da bo izpolnjena vsa pravna podlaga za naše delo. Koronavirus je po mojih informacijah ustavil nekatere procese, kot je recimo iskanje tiskarne.«

»Težko rečem, če res poleti, v teku so namreč še izbire izvajalcev javnih naročil, da bo izpolnjena vsa pravna podlaga za naše delo. Koronavirus je po mojih informacijah ustavil nekatere procese, kot je recimo iskanje tiskarne.« Poudarja pa, da je vsebinski del časopisa pripravljen. »Mi lahko številko relativno hitro napišemo in izdamo. Čakamo, pripravljeni smo bili že večkrat, da sestavimo prvo številko,« pravi Pušenjak.

Štirikrat na leto

Spomnimo, jeseni je župan Saša Arsenovič zagovarjal ustanovitev časopisa z besedami: »Treba je pisati tudi pozitivne zgodbe na pozitiven način. Mislim, da to ni nič slabega. Klubi, ki zmagujejo, imajo pozitivno motivacijo, ne negativneTakrat je bilo tudi rečeno, da bo časopis izhajal štirikrat letno in da ga bodo v tiskani izdaji prejeli tisti, ki bodo to izrecno želeli, preostali pa v elektronski obliki.

Maribor med redkimi brez občinskega časopisa

Mestna občina Maribor je, kot je bilo zapisano v sprejetem Odloku o ustanovitvi in izdajanju časopisa, ena izmed občin, ki še nima lastnega časopisa, s katerim bi občane in ostalo javnost obveščala o svojem delu in delu proračunskih uporabnikov. »Veliko občin že leta izdaja svoj časopis: Ljubljana, Murska Sobota, Koper, Kranj, Šentjur, Vojnik, Polzela, Škofljica, Pivka, Postojna, Hrpelje-Kozina, …,« so takrat našteli na občini.

Cilj je, da bi s časopisom zagotovili čim boljšo in celovito informiranost občanov Mestne občine Maribor o dogajanju v občini na različnih področjih delovanja v njej. Časopis bo poročal o delu organov občine (mestni svet, župan, nadzorni odbor), mestne uprave, mestnih četrti in krajevnih skupnosti, javnih zavodov ter ostalih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Mestna občina Maribor, društev in različnih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.

Programska zasnova časopisa

  • Napovednik pomembnih dogodkov v Mestni občini Maribor;
  • Ozaveščanje o projektnem delu Mestne občine Maribor;
  • Besedo župana in podžupanov, sklepe mestnega sveta, delovanje mestne uprave in

drugih organov mestne občine;

  • Delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti;
  • Zgodbe iz zgodovine mesta, pomembnih meščanov ter vsebin, ki krepijo

mestotvornost;

  • Vsebine s področja gospodarstva, podjetništva, turizma, kmetijstva, kulture, šolstva,

sociale in športa;

  • Vsebine s področja medgeneracijskega sodelovanja.

(Vir: MoM)