Dravsko nabrežje v prihodnjih letih čakajo korenite spremembe, ki bodo v središče Maribora vnesle več dogajanja. Najnovejši načrti tako predvidevajo obrečno promenado ob Mariboxu, za investicijo pa stoji finančna družba KD Group.

Vizualizacije idejnih rešitev KD Group za dravsko nabrežje ob Mariboxu

Temeljita prenova s številnimi gradbenimi projekti čaka tudi območje med Titovim in dvoetažnim mostom, največ pa bo storjenega prav ob Mariboxu. Finančna družba KD Group namreč za omenjeno območje načrtuje celostno ureditev nabrežja ter izgradnjo več stanovanjskih objektov. »Predlog prikazuje naše razmišljanje, kaj je na tem mestu v sodelovanju z MOM možno narediti. Naša želja je, da se območje Mariboxa naveže na mestno jedro ob sami reki Dravi, oziroma da postane »podaljšek« Lenta z obrečno promenado, »rivo«,« razlaga Miha Gostiša, pomočnik izvršnega direktorja za upravljanje nepremičninskih naložb v KD Group.

Morda priložnost celo za veliki oder

»Ocenjujemo, da gre za kvaliteten prostor, ki trenutno ni dovolj izrabljen in se ga da v prihodnosti izkoristiti za rekreacijske, komunikacijske in družabne površine, ki bodo bistveno izboljšale podobo Maribora ob sami reki. V tem prostoru lahko najdejo svoje mesto kolesarske in peščeve površine, gostinski lokali, rekreacijske površine (tek), mesto za urbane športe (odbojka, rolkanje, kotalkanje, čolnarjenje),« pove Gostiša, ki doda, da bi se po njihovih načrtih prostor našel tudi za veliki oder za namen festivala Lent.

»Ocenjujemo, da gre za kvaliteten prostor, ki trenutno ni dovolj izrabljen in se ga da v prihodnosti izkoristiti za rekreacijske, komunikacijske in družabne površine, ki bodo bistveno izboljšale podobo Maribora ob sami reki.«

»To nabrežje lahko postane nosilec potencialnega turizma in trajnostnega prometa, saj je reka generator in indikator kvalitete bivanja v mestu ter destinacija za mestne obiskovalce,« je prepričan Miha Gostiša.

Od stanovanjskih objektov do pumptracka pod mostom

Znotraj lastništva posameznih območij bo investitor KD Group, Gostiša pa dodaja, da so v družbi odprti tudi za sodelovanje z lastniki sosednjih zemljišč, Stojanom Auerjem in Mestno občino Maribor. »Investicijsko vrednost pozidav na ploščadi zahodno od Mariboxa, ki je v naši lasti ocenjujemo na cca. 25 mio €,« pojasnjuje Gostiša. Ker je projekt šele v razvojni fazi o tem, kdo vse bo sodeloval pri izvedbi, v KD Group še ne govorijo.

Načrti predvidevajo otroško igrišče s sedmimi igrali, motorik park z ravninskimi in plezalnimi napravami, ki bo obsegal 14 postaj, pumptrack pod mostom v dolžini približno 65 metrov, zipline preko Drave ter celo wakepark.

Načrti in vizualizacije pokažejo, da si želijo v KD Group na obrežje Drave vnesti več dogajanja, ki bo privlačno tako za domačine kot turiste. Načrti predvidevajo otroško igrišče s sedmimi igrali, motorik park z ravninskimi in plezalnimi napravami, ki bo obsegal 14 postaj, pumptrack pod mostom v dolžini približno 65 metrov, zipline preko Drave ter celo wakepark. Na prenovljenem nabrežju bi tako prostore dobili tudi različni klubi, kot so ribiški, veslaški, SUP, surf in wakepark klub.

Dobro sodelovanje z mariborsko občino

Vse od lanskega leta obstaja tudi natečajna ureditev dravske promenade, v katero pa ideje KD Group ne posegajo. »Naša želje je čim kvalitetnejša izraba prostora in povezava z Lentom,« dodaja Gostiša. Bo pa tudi idejna rešitev finančne družbe KD Group umeščena v novi natečaj, ki bo predstavljen jeseni.

Vizualizacije idejnih rešitev KD Group za dravsko nabrežje ob Mariboxu

Vizualizacije idejnih rešitev KD Group za dravsko nabrežje ob Mariboxu

Mestna občina Maribor je trenutno v pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Mariboxa in levega nabrežja Drave, prav ta del mesta pa vidi kot eno od »mestnih vrat«, vstopno točko ob železniški progi. Za september je tako načrtovan javni natečaj za ureditev omenjenega območja, zaključek natečaja ter projektne rešitve, ki bodo ob tem predstavljene, pa bodo osnova za občinski podrobni prostorski načrt.

Začetek šele po natečaju

»MOM je za arhitekturni natečaj pripravila in investitorju posredovala izhodišča glede urbane umestitve, parametre, znotraj katerih je treba iskati natečajne rešitve. Med drugim se bo morala višina objektov smiselno navezati na obstoječe okoliške objekte (ob Loški ulici in ob Ulici kneza Koclja),« pojasnjujejo na mariborski občini.

»Sklenemo lahko, da investitor, KD group, d. d., in podjetje Projektor, d. d., (Maribox) pri pripravi projekta tvorno sodelujeta z Mestno občino Maribor,« zaključijo.

»Novi objekti tako ne bodo predstavljali bariere, ampak bodo odpirali prostor in povezovali Ulico kneza Koclja z obrečnim prostorom. Arhitekturni natečaj pa bo seveda definiral postavitev volumnov in podal vizualizacijo zunanjosti predvidenih objektov,« še povedo in dodajo, da bo natečaj organiziralo Društvo arhitektov Maribor, kot predstavnik občine pa bo v strokovni komisiji sodeloval podžupan MO Maribor za področje arhitekture in prostora Gregor Reichenberg. »Sklenemo lahko, da investitor, KD group, d. d., in podjetje Projektor, d. d., (Maribox) pri pripravi projekta tvorno sodelujeta z Mestno občino Maribor,« zaključijo.