Na razpis obnove Vojašniškega trga je prispelo devet prijav. Dela se lahko tako pričnejo takoj po izbiri in podpisu ponudnika, in sicer že julija.

Kot smo nedavno poročali, so se leta 2018 zaključile arheološke raziskave na Vojašniškem trgu. Pokazale so obstoj srednjeveške tržnice. Raziskave so bile nujne pred začetkom predvidene sanacije. Prostor današnjega Vojašniškega trga in minoritske cerkve je zaradi navedenega za mariborsko historično identiteto izrednega pomena.

Temeljita obnova vseh objektov

Projekt zajema obnovo Vojašniškega trga z infrastrukturo, rekonstrukcijo objekta Vojašniški trg 3 – za namen recepcije in sanitarij Lutkovnega gledališča Maribor in Minoritske cerkve, obnovo Sodnega stolpa, Vojašniške ulice in objekta, predvidenega za Vinogradniški muzej.

Na Mestni občini Maribor so nam povedali, da je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za ureditev Vojašniškega trga v teku. »V kolikor bo javno naročilo uspešno potekalo, ocenjujemo, da bo pogodba z izbranim izvajalcem podpisana letos poleti. Podpisu pogodbe seveda sledi takojšen pričetek del,« dodajo. Vrednost prenove je ocenjena na šest milijonov evrov.

Dela se lahko pričnejo že julija

Kot poročajo za Radio Maribor, se je na razpis obnove Vojašniškega trga prijavilo devet kandidatov. Postopek javnega naročila sicer še traja, po izboru izvajalca pa bodo z deli lahko pričeli nemudoma, najbrž že v juliju. Obnova bo končana v enem letu.

Dela naj bi končali v roku enega leta.