Na Univerzi v Mariboru je danes potekala 9. redna seja Senata UM. Senatorke in senatorji so obravnavali izhodišča za določitev vsebin Razvojnega stebra financiranja za obdobje 2021-2024, ki bodo podlaga za pogajanje vodstva UM z MIZŠ o financiranju UM za obdobje od leta 2021 do leta 2024.

Pred mariborskimi študenti je izpitno obdobje, ki bo letos zaradi koronavirusnih ukrepov še prav posebej stresno.

Na Univerzi v Mariboru je danes, 26. 5. 2020, v skladu z veljavnimi ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom, potekala 9. redna seja Senata UM. Senatorke in senatorji so obravnavali izhodišča za določitev vsebin Razvojnega stebra financiranja za obdobje 2021-2024, ki bodo podlaga za pogajanje vodstva UM z MIZŠ o financiranju UM za obdobje od leta 2021 do leta 2024.

Seznanili so se tudi o realizaciji akcijskih načrtov za odpravljanje ovir za študente invalide v preteklem študijskem letu in akcijskih načrtih za tekoče študijsko leto. Univerza v Mariboru in njene članice si prizadevajo, da so vsi študenti invalidi enakovredno vključeni v izobraževalni proces, tudi s pomočjo ukrepov, kot so odpravljanje ovir, s katerimi se srečujejo invalidi; imenovanje študentov tutorjev in tutorjev visokošolski učitelj za študente s posebni potrebami; prilagojeno študijsko gradivo; dodatni parkirni prostori za invalide v bližini fakultet; odpravljanje arhitektonskih ovir…

Senat Univerze v Mariboru je potrdil spremembo izvedbe strokovne prakse kot obštudijske dejavnosti na študijskih programih 2. stopnje za študijsko leto 2020/21. Študentje se bodo lahko za opravljanje prakse prostovoljno odločili kadarkoli med študijskim letom, če to ne vpliva na opravljanje rednih obveznosti, ki izhajajo iz pedagoškega procesa.

Senatorji so prav tako sprejeli predlog sklenitve sporazumov s tremi tujimi univerzami (Zhejiang SCi-Tech University v Hangzhou, LR Kitajska; Applied Science Private University, Faculty of Art and Design v Amanu, Jordanija; Univerza v Nevadi, Reno, Nevada, ZDA), ki tako omogočijo poglobljeno mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje fakultet na področju izobraževanja ter raziskovanja.

Senat Univerze v Mariboru je potrdil spremembo izvedbe strokovne prakse kot obštudijske dejavnosti na študijskih programih 2. stopnje za študijsko leto 2020/21. Študentje se bodo lahko za opravljanje prakse prostovoljno odločili kadarkoli med študijskim letom, če to ne vpliva na opravljanje rednih obveznosti, ki izhajajo iz pedagoškega procesa.