Predstavniki zavoda PIP so pripravili predstavitev pobude – dokončanje participativnega proračuna za mesto Maribor v letu 2021. Prav Maribor je kot prva slovenska občina leta 2015 uvedla pilotni participativni proračun v mestni četrti Radvanje. Glasovanja o projektih se je takrat udeležilo skoraj 11 % volilnih upravičencev mestne četrti.

V času županovanja Andreja Fištravca je Mestna občina Maribor (MOM) za izvedbo izglasovanih projektov v proračunskem letu 2016 obljubila 100.000 evrov, a obljube ni izpolnila. Prav tako večine projektov, ki so jih občani izglasovali že leta 2015, še do danes ni bilo izvedenih. Po pilotni uvedbi v mestni četrti Radvanje, so se participativnega proračuna poslužile občine Komen, Ajdovščina in Nova Gorica. Trenutno pa se uspešno izvaja še v občinah Koper, Logatec, Hrpelje – Kozina, Slovenske Konjice, Dol pri Ljubljani in Šentilj. V kratkem ga imajo namen uvesti tudi v Mestni občini Ptuj.

Kaj sploh je participativni proračun?

Kot je pojasnil direktor zavoda PIP Bojan Golčar je participativni proračun moderni demokratični mehanizem vključevanja občank in občanov v odločanje o porabi manjšega dela občinskih proračinskih sredstev (med 0,5 – 1 %). Občanom bi tako bilo omogočeno, da bi skozi omenjeni proračun sami odločali, kateri projekti so najnuješi in bi največ pripomogli k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

Na potezi MOM

V zavodu PIP, kjer so tudi pripravili elaborat o dokončanju izvedbe participativnega proračuna, si želijo, da bi mestna oblast izpolnila obljubo, ki je bila zapisana kot 6. člen Koalicijskega sporazuma o sodelovanju, s katerim se je MOM zavezala k uvedbi participativnega proračuna. Borut Osonkar iz zavoda PIP je pojasnil, da uvedbo proračuna omogočata tako Računsko sodišče, kot 48.a člen Zakona o lokalni samoupravi. »Participativni proračun je koristen za mestno upravo in občane. Mestna uprava bo lahko izkoristila ogromno znanja, ki se skriva v ljudeh. Čas je, da razširimo demokratična orodja, ki jih imamo na voljo in del mesta prenesemo na občanke in občane.« je še dejal.

Participativni proračun je moderni demokratični mehanizem vključevanja občank in občanov v odločanje o porabi manjšega dela občinskih proračinskih sredstev (med 0,5 – 1 %). Občanom bi tako bilo omogočeno, da bi skozi omenjeni proračun sami odločali, kateri projekti so najnuješi in bi največ pripomogli k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.

Predlogi na glasovanje

Na zavodu so tudi jasno poudarili, da je treba v primeru, da mestni svet potrdi uvedbo participativnega proračuna, občane obvestiti, da stvar poteka in jih pozvati, da podajo predloge. Vsi ustrezni predlagani projekti bi potem šli na glasovanje, ki bi potekalo po vzoru volitev. Na tiskovni konferenci je bila prisotna tudi Jelka Vrečko, vodja županovega kabineta, ki je povedala, da je prišla z namenom, da prisluhne temi, ki jo vsekakor zanima. Zanimalo jo je tudi, kolikšen bi bil strošek glasovanja oz. volitev. Osonkar ji je odgovoril da bi bila stvar neprimerljivo cenejša kot so lokalne volitve. »Upoštevati je potrebno dve ceni. Prva je finančna in sicer informiranje ter obveščanje občanov bi stalo približno 45.000 evrov, druga cena pa je simbolna, kar pomeni, da imajo ljudje občutek, da jih je nekdo nekaj vprašal ter da lahko o nečem sami odločajo,« je še pojasnil.

Na voljo kratek čas

Na zavodu PIP se zavedajo, da ni več veliko časa za izglasovnje participativnega proračuna, saj bo mestni svet letos sprejemal proračun za leti 2021 in 2022. Zato so tudi podali predlog terminskega načrta izvedbe participativnega proračuna, ki ga je predstavil Matevž Hrženjak. Dejal je, da je seveda prvi pogoj za izvedbo proračuna, da mestni svet sprejme sklep, s katerim bi se lahko vse skupaj pričelo izvajati. Na zavodu si prizadevajo, da bi bila do 10. julija oblikovana komisija, ki bi pripravila način izvajanja proračuna in da bi lahko javna objava o pričetku izvajanja participativnega proračuna v MOM stekla od avgusta 2020. Zbiranje predlogov bi nato potekalo do konca septembra, samo glasovanje oz. volitve pa bi bile izvedene v nedeljo, 15. novembra.

Pripravil: Jon A. Knez