V uredništvu Maribor24 smo preverili, kako je po dveh tednih, odkar velja podaljšan čas plačljivega parkiranja v mestu, s plačevanjem preko aplikacije, sms sporočila in parkirnega avtomata.

Pred dvema tednoma je pričel veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Maribor, s čimer so na raznih lokacijah po Mariboru uvedli tudi spremembo časa plačevanja parkirnine ob delovnih dneh. Namesto do 17. ure jo odtlej plačujemo do 19. ure.

Na Marpromu so 8. novembra poslali sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da bodo spremembe uvajali postopoma. “Po posameznih območjih bomo to spremembo uvajali postopoma, predvidoma bo do konca leta uvedena v vseh conah. Vozniki bodo o spremembi obveščeni s prometno signalizacijo kot tudi z obvestili na parkirnih avtomatih oziroma v aplikaciji za plačilo parkirnine z mobilnimi napravami.”

V uredništvu Maribor24 pa opažamo, da kljub spremenjenemu času parkiranja do 19. ure parkirne table na nekaterih območjih v centru mesta ostajajo nespremenjene. Na Slomškovem trgu denimo še vedno piše, da je parkiranje plačljivo do 17. ure popoldne, kar je problematično zlasti za tujce, ki niso seznanjeni z novostmi parkinga v mestu.  Tako smo napravili preizkus, če aplikacija Easypark, s katero lahko plačamo parkirnino, deluje po 17. uri. Skušali smo plačati tudi preko sms sporočila ter z uporabo parkirnega avtomata na dve lokacijah v centru mesta.

Aplikacija deluje, plačevanje preko avtomata in sms sporočila deluje po “starem sistemu”

Ugotovili smo slednje. Po 17. uri plačevanje z uporabo aplikacije deluje normalno, istega pa ne moremo reči za sms sporočila in plačevanje preko avtomata. V avtomat smo ob 19:35, kakor je vidno na spodnji fotografiji, vrgli 50 centov, program v avtomatu pa očitno še ni bil ponastavljen za delovanje po 17. uri, zato je “razumel” kot da je ura 8 zjutraj. Avtomat po plačilu dejansko ni izdal parkirnega listka, mi pa smo ostali k sreči le brez 50 centov. Lahko bi bilo še več. Podobna zgodba je pri plačevanju z sms sporočilom. Ob 17:24 smo poslali sms za plačilo parkirnine v znesku 1,50 evra. Dobili smo povraten sms, na katerem je pisalo, da smo uspešno plačali parkirnino do 9. ure zjutraj naslednji dan.

Avtomat po plačilu dejansko ni izdal parkirnega listka, mi pa smo ostali k sreči le brez 50 centov.