Mariborska mestna občina danes obeležuje enega od štirih spominskih dni. Z njim se spominja dogodkov, ko je Jugoslovanska ljudska armada 23. maja 1991 obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah. Letos 29. obletnice tega za slovenski osamosvojitveni proces pomembnega dogodka zaradi epidemije ne bodo počastili s tradicionalno slovesnostjo.

Mariborska občina sicer vsako leto pripravi slovesnost pri sedanjem izobraževalnemu centru v Pekrah, že dopoldne pa ponavadi potekata dan odprtih vrat Vojašnice generala Maistra in tradicionalni pohod med izobraževalnim centrom in vojašnico na Taboru.

Letos organiziranega pohoda ni bilo, se ga bodo pa verjetno posamezni pohodniki udeležili po lastni volji. Na občini so se odločili dopoldne dogodek obeležiti s simbolično zasaditvijo vrtnic, ki jo je ob spomenikih pri izobraževalnem centru izvedlo Turistično društvo Pekre.

Prva žrtev slovenske samostojnosti

Jugoslovanska armada je 23. maja 1991 obkolila učni center teritorialne obrambe v Pekrah, kjer so se usposabljali slovenski vojaški naborniki. Pripadniki teritorialne obrambe so se uprli, v bran samostojnosti nove države pa so se postavili tudi številni civilisti z mirnimi protesti. Dan pozneje je pod oklepnikom JLA umrla prva žrtev slovenske samostojnosti, Josef Simčik iz Miklavža pri Mariboru.

Ob 23. maju so spominski dnevi Mestne občine Maribor še 29. april, ko je bila leta 1941 izvedena prva oborožena akcija mariborskih domoljubov v Volkmerjevem prehodu, 4. september, ko je leta 1859 škof Anton Martin Slomšek prenesel v Maribor sedež škofije, in 23. november, ko je leta 1918 general Rudolf Maister osvobodil Maribor.

STA