Na enoti za intenzivno nego in terapijo Klinike za pediatrijo UKC Maribor se zdravijo najmlajši in najranljivejši bolniki, ki potrebujejo posebno pozornost in skrb, zato je širitev in prenova enote, ki bo v kratkem dobila tudi sodobno opremo, več kot dobrodošla.

UKC Maribor je korak bližje širitvi enote za intenzivno nego in terapijo na pediatrični kliniki, ki je načrtovana že leta. Na omenjenem oddelku se zdravijo najmlajši in najranljivejši bolniki, bolni novorojenčki in nedonošenčki, ki potrebujejo posebno nego in skrb. Dodatna širitev enote je tako več kot dobrodošla, saj bodo lahko tako oskrbeli večje število malih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Trenutno se tako zaključuje postopek javnega naročila za izvedbo izvajalca gradbeno-obrtniških del. “Pričakuje se, da bo odločitev o izboru objavljena do 15. 7. 2020,” so za Maribor24.si sporočili z UKC Maribor.

Projekt je ocenjen na 1.137.695 EUR, pri čemer znaša del, ki ga financira Ministrstvo za zdravje 968.013 EUR, del UKC Maribor pa znaša 169.682 EUR. Z gradbenimi deli se bo začelo takoj po podpisu pogodbe, predvidoma konec julija 2020. Skladno s terminskim planom bodo dela zaključena v roku 90 dni.

Nova medicinska oprema za male bolnike

Oddelek se je tako pred dvema tednoma preselil v 4. etažo Klinike za pediatrijo, kjer bo ostal do zaključka obnove. Kot so še pojasnili z UKC Maribor, bo v okviru obnove urejena ena soba za izolacije s podtlakom oz. nadtlakom, prenovljen bo prostor za pripravo terapije, sestrska baza in drugi spremljevalni prostori. Prav tako bo prenovljena ena obstoječa soba in dodatno urejeni še dve sobi za bolne novorojenčke in nedonošenčke, ki bodo opremljene z novo medicinsko opremo (inkubatorji, respiratorji, monitorji življenjskih funkcij, itd.). Ob tem bo opravljena še sanacija dotrajanih napeljav za elektriko, kisik in zrak po celotni enoti.

Projekt je ocenjen na 1.137.695 EUR, pri čemer znaša del, ki ga financira Ministrstvo za zdravje 968.013 EUR, del UKC Maribor pa znaša 169.682 EUR. Z gradbenimi deli se bo začelo takoj po podpisu pogodbe, predvidoma konec julija 2020. Skladno s terminskim planom bodo dela zaključena v roku 90 dni.