Stiliziran list najstarejše trte skupaj z modernim zemljevidom Maribora z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric prinaša novo blagovno znamko »Naše najboljše«. Že kmalu lahko pričakujemo pestro paleto dejavnosti in izdelkov, ki bodo glas o naši pokrajini in lokalnih dobrotah ponesli tudi v tujino.

Direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Doris Urbančič Windisch je s ponosom predstavila novo kolektivno blagovno znamko Naše najboljše.

Na današnji tiskovni konferenci je Zavod za turizem Maribor – Pohorje skupaj s pomembnimi deležniki celotnega projekta predstavil obširen načrt vzpostavitve blagovne znamke Naše najboljše, ki bo s premišljeno, moderno grafično podobo povezala območje Maribora z Dravsko dolino in Dravskim poljem, Pohorja, Kozjaka in Slovenskih goric.

Znamka Naše najboljše bo pod svojo podobo združevala lokalno gastronomsko ponudbo ter z njo povezane akterje, med katere sodijo domačije, kmetije, kmečki turizmi, vinarji in vinotoči, šolstvo s področja kmetijstva, biotehnologije, gastronomije in turizma, trgovinice in še mnogo več. Naše najboljše se tako vključuje v krovni model Izvorno slovensko, ki ga razvija podjetje ProVITAL d.o.o., v okviru tega modela pa so v preteklih letih že nastale prepoznavne znamke Bohinjsko, Okusi Rogle, Dobrote Dolenjske, Srce Slovenije, Idrija Izbrano, Jeruzalem Slovenija, Bled Local selection, Okusiti Laško in Sevnica.

Naše najboljše v vijoličnih barvah na moderen način prikaže staro trto ter pokrajino območja Maribor – Pohorje.

Načrt nove kolektivne blagovne znamke je daljnosežen, v prvi fazi pa se bo skušalo povezati predvsem rokodelske izdelke ter izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja, pridelovalce živil in njihove izdelke ter gostince z jedmi, ki bodo že s svojo postrežbo nakazovale na lokalno dodano vrednot destinacije, ki jo ponazarja nova blagovna znamka.

Vijolično, vinsko in moderno – z gostoljubjem

Zanimiva je predvsem grafična podoba nove kolektivne blagovne znamke Naše najboljše, ki v logotipu znamke – slednji se bo uporabljal tudi kot certifikat lokalnih izdelkov – skriva stilizirano podobo lista najstarejše trte, celostna grafična podoba pa v stiliziranem, modernem zemljevidu v vijoličnih barvah prikaže pokrajino – silhueto Maribora z Dravsko dolino in Dravskim poljem, hribe Kozjaka in Pohorja ter pokrajino Slovenskih goric z znamenitim »vinskim srčkom«.

Poseben pomen ima tudi samo ime nove kolektivne blagovne znamke, ki s ponosom izraža vrednote lokalnega in trajnostnega, hkrati pa, kot poudarjajo akterji, ki stojijo za znamko, ponazarja štajersko gostoljubje, ki bo tako odslej poosebljeno v enotnih embalažah, logotipih in certifikatih lokalnih izdelkov.

V razvoj nove kolektivne blagovne znamke Naše najboljše bo aktivno vključena tudi Strokovna skupina za ocenjevanje, ki jo sestavljajo prof. dr. Janez Bogataj, dr. Tanja Lešnik Štuhec, mag. Marlena Skvarča, Franci Jezeršek, dr. Jana Vilman in drugi ter skupina partnerjev, ki sestavljajo Projektno in Delovno skupino za kolektivne blagovne znamke Naše najboljše – izobraževalne in strokovne institucije ter posamezniki, in sicer: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Mariborska razvojna agencija, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Zadruga Dobrina, ProVITAL d.o.o, Aritmija d.o.o., Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o., Združenje ekoloških kmetij in Združenje turističnih kmetij ter predstavniki ponudnikov vseh treh omenjenih verig.

Predstavitev nove kolektivne blagovne znamke Naše najboljše

Konkretneje bo v proces trženja nove blagovne znamke vključena tudi Zadruga Dobrina, ki bo poskrbela za prenos produktov od pridelovalcev in izdelovalcev do potrošnikov. Nova blagovna znamka pa je lahko le začetek, saj predstavlja odlično odskočno desko za se več lokalnega povezovanja, ki bo sledilo smernicam trajnostnega turizma ter okolju in nam prijazne gastronomije.