Lista kolesarjev in pešcev je podala pobudo za kolesarsko parkirno hišo ob prenovi Ljudskega vrta. Rotar meni, da bi bilo potrebno postaviti parkirišče s kapaciteto najmanj 1270 koles.

Lista kolesarjev in pešcev je podala pobudo za kolesarsko parkirno hišo ob prenovi Ljudskega vrta. Kot povedo je ponudba varnih kolesarnic za parkiranje koles kronični problem vseh večjih športnih objektov v Sloveniji. Zato pobuda, ki jo je podal Josip Rotar na eni izmed rednih sej mestnega sveta MO Maribor, ni zgolj pobuda za Maribor temveč lahko služi za zgled za celotno Slovenijo.

“Glede na to, da se o obnovi Ljudskega vrta že dlje časa govori, je potrebno v okviru prenove poskrbeti tudi za potrebno število parkirnih kapacitet. Tako bi v primeru Ljudskega vrta, ki ima kapacitet za 12.702 gledalcev bilo potrebno postaviti parkirišče s kapaciteto od 1.270 do 5.080 koles. Vsaj tako je navedeno v Bicycle Parking Manual, da je z športno-rekreacijske površine potrebno postaviti od 1 do 4 parkirnih mest na 10 gledalcev,” zapišejo na spletni strani liste in dodajo, da bi se v Mariboru ob postavitvi takšne parkirne hiše zagotovo prenehalo kaotično stanje s parkiranjem avtomobilov po zelenicah v bližnji okolici.

Predvidena je podzemna garaža

Služba za razvojne projekte in investicije MO Maribor je odgovorila, da je na območju pomožnega nogometnega igrišča Ljudski vrt  med drugim predvidena podzemna garaža ob Strossmaerjevi ulici v katero se lahko v delu umestijo tudi trgovske in poslovne dejavnosti. “Mestna občina Maribor želi ta objekt čimprej izgraditi, saj hoče rešiti pereč problem pomanjkanja parkirnih mest v tem delu mesta. Dejstvo, ki temu pritrjuje, je tudi postopno zapiranje starega mestnega jedra za motorni promet ter ureditev parkirnih zmogljivosti v okviru večjih športnih in kulturnih prireditev.” V ta namen je predvidena ureditev za parkirna mesta za kolesa in P&R.

Trenutno potekajo priprave za pridobitev izhodišč za realizacijo projekta. Ob koncu so povedali še, da želijo  preveriti interes zasebnih vlagateljev za sklenitev morebitnega javno-zasebnega partnerstva.