Občinski svet občine Šentilj je na svoji 4. redni seji sprejel tudi proračun za leti 2019 in 2020.

Foto: Občina Šentilj

Glavni projekti občine Šentilj v letošnjem letu sta gradnji vrtca v Sladkem Vrhu in krožišča v centru Šentilja, pri odcepu ceste za Sladki vrh, ter rekonstrukcija Maistrovo ceste ob skupnem financiranju občine in države.

Večnamenska športna dvorana povezana z osnovno šolo

V letošnjem proračunu namenjamo sredstva za pripravo dokumentacije za Društveni dom Šentilj, ki bo združeval večnamensko dvorano, glasbeno šolo in večgeneracijski center. Večnamenska športna dvorana bo tudi namenjena za športno vzgojo otrok in bo povezana z bližnjo osnovno šolo. Začetek gradnje je planiran za naslednje leto.

Bivanje starejših v domačem okolju

Povečujejo še sredstva za pomoč na domu, saj želijo starejšim občanom omogočiti bivanje v domačem okolju. »Nadaljujemo z uspešnim delovanjem Medgeneracijskega centra v Šentilju ter v KS Ceršak in Sladki Vrh,« so sporočili iz šentiljske občine, kjer predvsem z urejenimi objekti osnovnega šolstva in varstva otrok želijo zagotavljati visok standard skrbi tako za starejše kot mlade .

Ustanovitev Javnega komunalnega podjetja

Več sredstev namenjajo vzdrževanju kanalizacijskega in vodovodnega omrežja. »Tudi letos bomo subvencionirali male čistilne naprave, namenjamo nepovratna sredstva za malo gospodarstvo in kmetijstvo,« dodajajo. Načrtujejo še ustanovitev Javnega komunalnega podjetja, ki bo v lasti občine Šentilj in bo učinkoviteje zagotavljal servis komunalnih storitev v občini.

Načrtujejo začetek gradnje kolesarskih poti

V sodelovanju z državo začenjajo projekt mreže kolesarskih poti in zato namenjajo sredstva za pripravo dokumentacije, saj v naslednjem letu želijo začeti z gradnjo kolesarskih poti. Novost letošnjega proračuna je tudi sodelovanje občanov pri razporeditvi sredstev v posameznih krajevnih skupnostih tako imenovani participativni način oblikovanja občinskega proračuna. Vsaka krajevna skupnost ima na voljo 60 tisoč evrov na leto, pravijo, občani pa so z glasovanjem preko elektronske pošte oziroma občinske publikacije Obvestila glasovali o namenu porabe teh sredstev.

Želijo evropska investicijska sredstva

Iz občine še sporočajo, da višina proračuna za leto 2019 znaša 11,8 milijonov evrov, za leto 2020 pa celo 17,5 milijonov evrov. »Od tega predvidevamo, da bomo pridobili v obeh letih 4,3 milijonov evrov evropskih investicijskih sredstev ter 0,37 milijonov iz državnih investicijskih sredstev,« poudarjajo. Občinski svet je sprejel še letne programe športa in kulture, zavrnil predlagano višino turistične takse ter sprejel sklep o občinskih priznanjih v letu 2019.