Prihodnji teden se pričenja celovita prenova Lackove ceste od Pohorske ceste do Bezjakove ulice, so sporočili iz mariborske občine.

Mestna občina Maribor nadaljuje z nizom investiranja v cestno infrastrukturo, ki je v letošnjem letu porasla za štirikrat. Za celovito obnovo Lackove ceste je bilo izbrano podjetje Nigrad, d. d., celotna vrednost investicije je 1,035 milijona evrov, dela se bodo pričela 17. septembra in bodo trajala do 31. oktobra letos.

Obnova cestišča bo omogočila razvoj rekreativne dejavnosti

Dela bodo potekala na Lackovi cesti od Pohorske ceste do Bezjakove ulice, v dolžini cca. 750 m, od konca že rekonstruiranega odseka, do izgradnje novega krožišča v križišču Lackove ceste in Bezjakove ulice v Pekrah, kjer je trenutno postavljeno začasno montažno krožišče. V času od 17. septembra do 31. oktobra bo zaradi sanacije vozišča in izgradnje fekalne kanalizacije popolna zapora ceste od Pohorske ulice do Bezjakove ulice v Pekrah.

Namen izvedbe projekta ureditve Lackove ceste skozi naselji Zg. Radvanje in Pekre je odprava poškodb vozišča, ureditev avtobusnih postajališč, ureditev meteorne kanalizacije, vseh komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, plinovod, TK vodi) izboljšanje tehničnih elementov ceste in javne razsvetljave ter posledično zagotavljanje večje prometne varnosti, zmanjševanje negativnih vplivov motornega prometa na okolje, omogočanje razvoja rekreativne dejavnosti ljudi in s tem pozitivni vpliv na njihovo zdravje.