V krajevni skupnosti Pekre so največji problem predvsem ceste, ki so dotrajane. Nekatere bi bile potrebne popolne sanacije. Na terenu smo bili s predsednico sveta KS Pekre Zvonko Debenak.

Pretekli teden smo obiskali Mestno četrt Tabor, kjer so nas seznanili, da je nujna prenova prometnih tokov na nekaterih problematičnih cestah v enosmerne. Tokrat smo obiskali Krajevno skupnost Pekre. Predsednica sveta KS Pekre Zvonka Debenak nas je seznanila s tamkajšnjo problematiko, ki se sicer veže na več tamkajšnjih cest, a je izpostavila dve najbolj problematični, ki že več let čakata popolno sanacijo. Gre za Bezjakovo ulica in Ulico Jelenčevih.

Predsednica sveta KS Pekre Zvonka Debenak

»Ceste so dotrajane predvsem zaradi težkega tovornega prometa, saj so namenjene prevozu težkih kamionov z lesom, ki ga odvažajo iz Pohorja. Omejitev je 7 ton, žal pa se tega nihče ne drži,« poudari Debenakova.

V Pekrah je bila sicer izvedena sanacija Lackove ceste v letu 2018, a je rondo še vedno nedokončan. Rondo povezuje tudi Bezjakovo ulico. Ob tem Debenakova pojasni, da so bile podane obljube, ki prav tako niso bile izpolnjene. »Obljuba je bila, da bo kompletna Bezjakova sanirana in preplaščena do vrtca. Obljube so iz meseca v mesec, a do sedaj od tega ni še nič. Leto je naokrog, situacija pa je še vedno takšna kot je.« Na omenjeni ulici je speljana tudi avtobusna trasa, prav tako je neurejeno tamkajšnjo avtobusno postajališče. Ker ulico uporablja precej otrok, bi bilo za ureditev čimprej potrebno najti sredstva.

Druga potrebna sanacija je Ulica Jelenčevih. »Obljubljeno je bilo, da se bo izvedla kanalizacija in preplastitev. Do udora kanalizacije je najverjetneje prišlo zaradi težkega prometa, ki je bil speljan po cesti kot obvoz, v času sanacije Lackove. Ta ulica je polna grbin in neprimernega asfalta, ki bi že zdavnaj potreboval preplastitev.« V proračunu Mestne občine Maribor za letošnje in prihodnje leto sta obe ulici izpadli iz načrtov.

In kaj o problematiki menijo na MO Maribor?

Z vprašanji, ki se vežejo na težavo KS Pekre, smo se obrnili na Mestno občino Maribor. Njihove odgovore objavimo, ko jih prejmemo.

Problematike MČ in KS v Mariboru: