Minister za okolje in prostor Simon Zajc se je danes sestal z vodstvom Občine Šentilj in s predstavniki civilne zaščite in podjetja Kogal. Tema pogovorov je bila problematika kompostarne v Ceršaku.

Predstavniki Občine Šentilj in Civilne iniciative proti kompostarni v Ceršaku so 23. aprila obiskali Ministrstvo za okolje in prostor, kjer so predstavili problematiko ceršaške kompostarne.

Minister si je ogledal kompostarno, vsi vpleteni predstavili stališča

Minister za okolje in prostor Simon Zajc jim je takrat povedal, da se želi z zadevo temeljito seznaniti, kompostarno pa so si nato ogledale inšpekcije ter pristojni z ministrstva. Minister je tako danes, 5. julija, obiskal občino Šentilj, kjer se je srečal z vodstvom občine, poslancem Marijanom Pojbičem, predstavniki civilne ter lastnikom podjetja Kogal dr. Karlijem Udovičičem. Po sestanku, kjer so vsi vpleteni predstavili svoja stališča, so si še skupaj ogledali kompostarno v Ceršaku.

Minister je v izjavi za medije povedal, da bo po dokončanju postopkov pregleda dokumentacije in inšpekcijskih odločb, v primeru ugotovitve napak v izdaji dokumentacije, težil k odpravi le-teh in vztrajal pri izpolnjevanju zahtev zakonodaje. Dejal je še, da  v primeru, če kompostarna ne bo uspela uresničiti omenjenih zahtev, bo morala prenehati z delovanjem, čeprav, kot je še dodal, država takšen objekt potrebuje.