V Mariboru so bile izvedene številne sanacije pločnikov in cestišč. Preverite katere se bodo do konca letošnjega leta še sanirale.

FOTO: Nigrad

V letošnjem letu so bile v Mariboru izvedene številne sanacije pločnikov in cestišč. Med drugim sta bila sanirana pločnik na Vrbanski do mostička v Smeri Kamnice in pločnik na Kersnikovi od Maistrove do Aškerčeve. Sanirana so bila tudi naslednja cestišča: Ob železnici od novega podvoza na Ljubljanski do Doma Lizike Jančar, Cesta k Sidru od Celovške do Sidra, Turnerjeva ulica od Smetanove v smeri Koroške in Tržaška od carinarnice do Kalije.

Sanacija Tržaške. FOTO: Nigrad

V planu je tudi večja sanacija asfaltne prevleke Šentiljske ceste od Tomšičeve do Na prehodu, katera znaša 350.000 evrov in sanacija pločnika na Gorkega.

Pločnik na Gorkega ulici bo končno saniran.

Kot so nam pojasnili na Mestni občini Maribor bo v roku dveh mesecev rekonstruiran del ceste v Trčovi v dolžini okoli 100 metrov, od hišne številke 176 do 179. Na novo bosta asfaltirani dve ulici v Rošpohu in sicer med hišnimi št. 17-77 ter 85-89.

V roku treh mesecev naj bi bile, kot obljubljajo na občini, izvedene tudi naslednje rekonstrukcije: Šentiljska cesta od Tomšičeve ulice do odcepa Pekel in rekonstrukcija državne ceste in sicer od rondoja Ulice heroja Šercerja do rondoja Erjavčeve. Do konca leta bodo uredili tudi Korčetovo ulico, Šimkovo ulico in izgradili pločnik ceste Ob Blažovnici v Sp. Limbušu

Izvedeno je bilo tudi investicijsko vzdrževanje Ceste na Sredmo in Ceste proti Žavcarju. V planu je bila še rekonstrukcija ceste z pločnikom proti Raškem dolu faza I, Cesta proti Žavcarju faza II, Ulica ob železnici do Doma lizike Jančar – zaključek je bil v juniju.

Ulica ob železnici do Doma lizike Jančar. FOTO: Nigrad

V aprilu so zaključili 2 fazo Streliške ceste, prav tako je bila izvedena rekonstrukcija Koroške ceste od Koroškega mosta do Študentskih domov, gre za okoli 200 metrov sanacije.

»Druge kritične odseke bomo sanirali iz naslova rednega vzdrževanje javnih prometnih površin,« so še zapisali na občini ob koncu.