Kar nekaj je takšnih, ki v Mariboru že več let čakajo na sanacijo. Obljube iz leta v leto so, a se zatika pri denarju.

Na območju Maribora je kar nekaj območij, ki na sanacijo kanalizacije čakajo že več kot desetletje. Obljube iz leta v leto so, a se zatika pri denarju. Mestna občina Maribor bo v naslednjih letih zaradi neobnavljanja kanalizacije primorana plačati vrtoglavo kazen.

Ena izmed teh, ki nujno potrebuje sanacijo kanalizacijskega sistema, je Krajevna skupnost Pekre. Dolžina manjkajočega dela kanalizacije znaša okoli 3800 metrov. Največji problem je v Hrastju. »Kot nam je znano, naj bi bila približno v letu 2020 ali 2021 končno tudi izpeljana.Tako so nam v zvezi s tem projektom kompletne ureditve kanalizacije Peker, Limbuša in spodnjega dela Studenc obljubili na občini,« je dejala predsednica sveta KS Pekre Zvonka Debenak.

Na Mestni občini Maribor so nam pojasnili, da je na Upravno enoto že vložena vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v KS Pekre. MO Maribor bo projekt prijavila na razpis za pridobitev EU sredstev.

»Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju bo občina pristopila k izvedbi postopka javnega naročanja za izbiro izvajalca del. Takrat bo tudi znanih več konkretnih podatkov o izvedbi projekta,« povedo na občini. Vrednost del je ocenjena na okoli 2,4 milijona evrov.

Niso upravičeni do kohezijskih sredstev

Takšnih obljub pa so bili deležni tudi v Krajevni skupnosti Razvanje. »Žal je kanalizacija v naši KS nekakšna mrtva točka že več let,« nam je razočaran dejal predsednik sveta KS Razvanje Drago Rečnik. Tu naj bi sicer izgradili več kot štiri kilometre omrežja za odvod komunalnih in padavinskih odpadnih voda. S tem bi bilo dodatno priključenih na kanalizacijski sistem 355 prebivalcev.

Ob tem je dodal: »Po strokovnih razlagah uradnih oseb na Mestni občini Maribor – oddelku za komunalo, spadamo v cono, ki nima 2000 priključnih enot in zato nismo upravičeni do kohezijskih sredstev.« Na sestanku pri podžupanu MO Maribor Samu Petru Medvedu naj bi jim bilo obljubljeno, da bodo sredstva poskušali zagotoviti v naslednjem letu.

»Res je, da je Krajevna skupnost Razvanje najmanjša KS v mestni občini Maribor, vendar bi se tudi za 1312 prebivalcev moralo poskrbeti do te mere, da bi nam bi bile zagotovljene vsaj ustavne pravice in osnovni pogoji za življenje, saj živimo v letu 2019.«

Tudi v Kamnici na obljube čakajo več let

Brez urejene kanalizacije je tudi Kamniška graba, kjer na obljube čakajo že več let. »Gre za resnično velik problem, predvsem zaradi potoka, ki teče direktno v Dravo in zajema vso kanalizacijo zgornjega dela Kamniške grabe, katera je v zelo slabem stanju.  Še vedno nismo dobili odgovora ali lahko pričakujemo ureditev le tega. Gre tudi za asfaltiranje cestišča, saj je le-to v izredno obupnem stanju,« je dejal predsednik KS Kamnica Sebastijan Jaušovec.

»Krajani in krajanke se zgražajo že več let. Obljubljajo jim, da se bo nadaljevala izgradnja  kanalizacija – tretja faza, vendar do tega še ni prišlo. Vodilni nam obljubljajo,  da bodo pridobili denar iz kohezijskih sredstev, zagotoviti pa tega krajanom ne moremo.«

Predsednik Odbora za komunalo KS Kamnica, Ljubomir Hrastnik, nam je dejal, da so pretekli teden končno prejeli odgovor s strani MO Maribor, a so dejali, da še ni kohezijskih sredstev: »Pojasnili so tudi, da se bo sanacija predvidoma pričela marca prihodnje leto in končala leta 2022.«

Prekopa in izgradnje nadomestne kanalizacije si na občini ne morejo privoščiti

S slabim kanalizacijskih sistem se, kot smo v preteklosti že poročali, srečujejo tudi v Limbušu in Radvanju. Le-ta je preobremenjen, predvsem ob močnih nalivih, zato poplavljajo kleti blokov in hiš. Meteorne in fekalne vode se odvajajo po enem kanalizacijskem vodu. Na to nas je opozoril predsednik MČ Radvanje Rajko Kotnik in dodal, da je nemalokrat zalit Radvanjski trg, pa tudi veliko parkirišče pod Vzpenjačo. V preteklosti je opozoril tudi na Radvanjski potok, ki je včasih poln fekalij.

Težava je v tem, da se Radvanje pojavlja kot atraktivna lokacija za izgradnjo novih hiš. Skupno naj bi na tem območju zraslo okoli 140 stanovanjskih objektov. »Na Griču je naselje, kjer je kanalizacija popolnoma neurejena. Fekalni izcedki iztekajo tudi v Pekrski potok, saj sistem ni urejen, da bi to preprečil. To je tisto, kar bi bilo potrebno prioritetno urediti.«

Pred dnevi so prejeli krajani poziv Nigrada, da naj izključijo padavinske vode iz kanalizacijskega omrežja. Več kot 150 krajanov MČ Radvanje je zahtevalo umik prej omenjenega poziva. Zahtevali so izgradnjo razbremenilnika, a so na MOM ob tem dejali, da bi kljub temu prihajalo do poplav in dodali, da si ne morejo privoščiti prekop ulic in izgradnje nadomestne kanalizacije.