Sanacija vredna več kot 600 tisočakov se je pričela pred več meseci. Sofinancira jo Ministrstvo za kulturo, ki pa s tem kakšna bo vsebina Žičkega dvora, ni seznanjeno.

Ministrstvo za kulturo sofinancira obnovo Žičkega dvora v Mariboru, ki je kulturni spomenik lokalnega pomena. Kot smo že poročali gre za projekt obnove zidov, strešne kritine, notranjih ometov, fasade, stavbnega pohištva in stavbno kleparskih elementov. Vrednost investicije znaša 661.308,21 evrov. Obnova poteka v letošnjem letu in se bo nadaljevala tudi v letu 2020. Ministrstvo bo za obnovo v dveh letih skupaj prispevalo 185.166,63 evrov. Sredstva, predvidena za izvedbo obnovitvenih del v letošnjem letu, so, kot nam povedo na ministrstvu, že bila realizirana.

In kakšna so njihova pričakovanja?

»Naša pričakovanja so vezana na pogodbena določila, torej uspešno in kvalitetno zaključena obnova, ki bo prispevala k ohranitvi avtentičnih materialov, z namenom oživitve kulturnega spomenika z ustreznimi vsebinami in programom,« povedo in dodajo, da z investitorjem – Galerija Gosposka d.o.o., redno sodelujejo. Prav tako nad izvedbo stalno poteka strokovni nadzor, ki ga izvaja pristojna konservatorka območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

V preteklosti smo se z vprašanjem kakšna bo vsebina obrnili na investitorja in prejeli odgovor: »Vsebine, ki bodo bogatile Žički dvor, gradimo z zavedanjem dolgoročnih ciljev. Naša vizija sledi ideji, da z inovativno kulturno-umetniško produkcijo ter kongresno dejavnostjo bogatimo tako mesto Maribor kot celotno regijo. Spodbujamo internacionalizacijo, trajnostni razvoj mesta, ekonomski razcvet, socialno kohezivnost in hkrati ne pozabljamo na okoljske rešitve.«

Na ministrstvu s tem kakšna vsebina bo dana Žičkemu dvoru, niso seznanjeni: »Nimamo podatka, kaj investitor načrtuje z vsebinami in programom v kulturnem spomeniku, saj to tudi ni predmet spomeniškovarstvenega projekta.«

Dela predvidoma končana do sredine aprila 2020

Dela so se pričela pred dvema mesecema, med tem časom so iz objekta izvozili več ton materiala. Prav tako poteka sanacija strešne kritine in prilagoditev okenskih odprtin za zamenjavo novih oken ter fazi izvajanja notranjih ometov po objektu. V prihodnjem letu bo potekala sanacija zunanjih ometov-fasade.