Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru se zaveda pomena sodelovanja z okoljem, predvsem z gospodarstvom. Na fakulteti potekajo različni aplikativni ali razvojno-raziskovalni projekti z velikim številom slovenskih in tudi tujih podjetij, ki jih izvajajo pedagoški, raziskovalni in strokovni sodelavci fakultete.

Ponudba strokovnega znanja sodelavcev fakultete je zelo široka, zato so jo zbrali v brošuri, poimenovani Sodelovanje z gospodarstvom, in jo je moč najti na spletni strani fakultete. Zraven tega so pripravili celovito ponudbo njihovih znanj, storitev in opreme, ki si jo je prav tako moč ogledati po posameznih področjih oziroma laboratorijih na njihovih spletnih straneh. Fakulteta sodi na Univerzi v Mariboru med tiste članice, kjer predstavljajo prihodki od sodelovanja z gospodarstvom znaten delež letnega proračuna. Na ta način fakulteta izpolnjuje del svojega poslanstva, ki pravi, da s povezovanjem kakovostnega znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in izobraževalnega dela na področju inženirskih ved fakulteta prispeva k razvoju znanosti, tehnološkemu napredku gospodarstva in družbenega okolja. Vedno intenzivnejše sodelovanje z gospodarstvom zahteva ustrezno znanstveno-raziskovalno usmerjenost fakultete, ker se dosežki raziskav vedno bolj prenašajo v različne veje slovenske strojne, kovinsko predelovalne in tekstilne industrije.

Sodelovanje z gospodarstvom je pomembno še z enega vidika, ki ga izpostavljamo v nadaljevanju, in sicer zaradi študentov. Fakulteta izobražuje redne in izredne študente na dodiplomskih in magistrskih študijskih programih Strojništvo, Gospodarsko inženirstvo, Mehatronika, Tehniško varstvo okolja, Tehnologije tekstilnega oblikovanja ter Inženirsko oblikovanje izdelkov. Za vsa navedena področja je izjemno pomembno, da imajo študenti čim več stika s poslovno in inženirsko prakso. Sodelovanje z okoljem pomeni posledično tudi vključevanje proizvodnih podjetij s področja strojništva in tekstila ter materialov v naš izobraževalni proces na različne načine.

Fakulteta, ki ponuja možnost neobveznega praktičnega usposabljanja

Študijski programi Fakultete za strojništvo nudijo različne načine praktičnega usposabljanja oz. projektnega dela v podjetjih. Fakulteta ima podpisan sporazum z več sto slovenskimi proizvodnimi podjetji, kjer študenti opravljajo praktično usposabljanje, ki je predvsem značilno za dodiplomske študijske programe, smo pa ena redkih fakultet v Sloveniji, ki ponuja študentom možnost neobveznega praktičnega usposabljanja na magistrskih študijskih programih. K temu je treba dodati tudi veliko možnosti opravljanja študentskega dela v proizvodnih podjetjih v času počitnic. Pri veliko predmetih predavatelji vključujejo študente v projektno delo, ki poteka v podjetjih, kjer študenti navadno v timih rešujejo poslovne in inženirske izzive na dogovorjenih področjih. Prav tako predavatelji vabijo strokovnjake iz podjetij, da predstavijo svoje izkušnje in znanje na specifičnih področjih dela pri svojih predmetih ali celo za večjo skupino študentov. K temu dodajamo še strokovne ekskurzije, ki jih nudijo predavatelji in podjetja, in se jih študenti zelo radi udeležijo. Pri tem pogosto pomaga Karierni center Univerze v Mariboru s sofinanciranjem organiziranega prevoza v podjetja. Tudi na Fakulteti za strojništvo živi Karierni center, ki je vez med študenti in podjetji. Le-ta pogosto objavljajo prosta delovna mesta za diplomante v različnih fakultetnih medijih.

Izjemno bogata ponudba štipendiranja

Naslednji pomemben način sodelovanja med študenti in podjetji je sodelovanje pri pripravi zaključnih del študentov na dodiplomskem in magistrskem študiju. Podjetja vsako pomlad pripravijo nabor tem, ki jih ponudijo študentom za zaključek študija. Študenti poiščejo ustreznega mentorja na fakulteti, podjetja pa zagotovijo tudi delovnega mentorja, kar še posebej spodbujamo. To je odličen način, da se študenti in podjetja še dodatno spoznajo in taka sodelovanja pogosto prerastejo v zaposlitev ali štipendiranje na magistrski stopnji študija. Če že omenjamo štipendije, je treba poudariti, da je ponudba štipendiranja za študente Fakultete za strojništvo izjemno bogata.

“Vse našteto je posledica dejstva, da so študenti in diplomanti Fakultete za strojništvo izjemno iskani na trgu. Praktično nemogoče je najti prispevek v različnih medijih o najbolj iskanih kadrih v Sloveniji, ne da bi omenili inženirje strojništva in drugih profilov, ki jih izobražujemo na fakulteti. Bodočim in aktualnim študentom radi razlagamo, da jih službe čakajo, in da naj bo to eden izmed razlogov za študij tehnike. Glede na trenutne odlične razmere v gospodarstvu in dejstvu, da je kovinsko-predelovalna industrija v Sloveniji tradicionalno zelo močna panoga, lahko upravičeno trdimo, da so potrebe po naših diplomantih strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike ter tehniškega varstva zelo velike. Enako velja tudi za diplomante študijskih programov s področja inženirskih materialov, oblikovanja in tekstila, saj tudi teh močno primanjkuje,” kot je povedal prodekan za infrastrukturo in sodelovanje z okoljem red. prof. dr. Iztok Palčič.

Diplomanti “razprodani” že pred zaključkom študija

Porast povpraševanja po inženirjih čutijo v zadnjem času čisto konkretno: skoraj ne mine teden, da jih iz različnih slovenskih podjetij ne prosijo za njihove diplomante. Vsem podjetjem prijazno razložijo, da so njihovi diplomanti praktično »razprodani« pred zaključkom študija, zato je treba z našimi študenti vzpostaviti odnos že kmalu po pričetku študija. Nekatera slovenska podjetja so to še posebej spoznala in se želijo še bolj intenzivno vključiti v delovanje fakultete ter vzpostaviti stik s študenti. Zaradi tega so z izbranimi podjetji sklenili dogovor o sodelovanju in oblikovali nabor aktivnosti, ki bo njihove študente in podjetja povezoval skozi študij. To so strateški partnerji fakultete, katerim še posebej izdatno pomagajo pri zgoraj omenjenih načinih sodelovanja. V dveh letih so podpisali sporazum o strateškem sodelovanjem z desetimi slovenskimi proizvodnimi podjetji.

Strateški partnerji fakultete pomagajo fakulteti z različnimi vrstami donacij, ki jih vlagajo predvsem v promocijo študijskih programov in v pedagoško infrastrukturo. V zadnjih dveh letih so podjetja GKN Driveline Slovenija d.o.o., BSH Hišni aparati Nazarje d.o.o. in Turna d.o.o. v celoti prenovila po eno predavalnico, ki zdaj nosi njihovo ime, in na ta način so zraven povečanja svoje prepoznavnosti med študenti, ponudila tudi mnogo bolj prijetne razmere za študij na fakulteti. Nekatera podjetja fakulteti donirajo raziskovalno-izobraževalno opremo. Podjejte ProfiDTP d.o.o. je fakulteti doniralo humanoidnega robota, ki ga fakulteta uporablja v izobraževalne, raziskovalne in promocijske namene.

Na Fakulteti za strojništvo deluje tudi Strateški svet, sestavljen iz predstavnikov gospodarstva. Gre za posvetovalni organ fakultete, v katerem izmenjujejo mnenja o študijskih programih, pričakovanjih industrije in fakultete, ter iščejo možnosti za sodelovanje pri raziskovalnih in aplikativnih projektih. Namen Strateškega sveta je prispevati k razvoju in posodobitvi študijskih vsebin, ki jih gospodarstvo potrebuje, ter uskladiti potrebe gospodarstva in smernice razvoja stroke z vizijo in cilji Fakultete za strojništvo. Zelo aktivno deluje tudi Alumni klub diplomantov fakultete, v okviru katerega je bilo izvedenih kar nekaj srečanj in tudi zelo odmevnih predavanj.

“Dejstvo je, da so diplomanti Fakultete za strojništvo trenutno izjemno zaposljivi. Zanimanje srednješolcev za študijske programe fakultete narašča, saj so naši študijski programi izjemno aktualni. Kljub temu se zavedamo, da okrepljeno sodelovanje z gospodarstvom omogoča, da so naši diplomanti oz. inženirji še boljši, in da je njihov prehod v prakso lažji. Študentom omogočamo veliko stika s podjetji, res pa je, da bo uspeh naših diplomantov močno odvisen tudi od tega, koliko ponujenih priložnosti v času študija bodo sprejeli,” kot je povedal prodekan za infrastrukturo in sodelovanje z okoljem red. prof. dr. Iztok Palčič.