Spol interspolne osebe za katerega se zdravnik odloči ob rojstvu, se velikokrat ne ujema s spolom s katerim se osebe identificirajo pozneje v življenju, Zaradi redkosti in zahtevnostispacientov ne obravnavajo v Mariboru temveč v Ljubljani.

Ko se rodimo imamo določeno raven spolnih hormonov, včasih pa pride do takšnih rojstev, ko raven hormonov ni značilna za določen spol. Ne gre le za razlike v hormonih, gre za mnogo širši pojem, ki lahko vključuje razlike v spolnih udih, žlezah ali reproduktivnih organih. Osebe se vedno rodijo z interspolnimi značilnostmi, vendar so pri nekaterih osebah te značilnosti vidne že takoj pri rojstvu, lahko tudi pred rojstvom, medtem ko pri drugih osebah te značilnosti postanejo vidne v puberteti ali v odrasli dobi. Z interspolnostjo opisujemo širok nabor naravnih razlik pri spolnih značilnostih, ki niso nujno očitne. Nekatere osebe nikoli ne ugotovijo, da imajo spolno značilnost ali značilnosti v interspolnem spektru.

Ne v Sloveniji, ne v drugih državah ne poznamo natančnega števila oseb s takšnimi značilnostmi. Po ocenah Združenih narodov na svetu živi 1,7 odstotkov ljudi z interspolnimi značilnostmi, realno naj bi bila ta številka še višja. V Sloveniji živi več deset tisoč interspolnih ljudi. »Trenutno o številu rojenih interspolnih otrok v Sloveniji nimamo točnih podatkov. Svetovni podatki se med seboj neizmerno razlikujejo zaradi nepoenotene definicije interspolnosti. Pogosto medicinske ustanove interspolnost definirajo drugače kot osebe, ki se same identificirajo kot interspolne. To pa zato, ker se interspolnost v medicini še vedno šteje kot problem,« so nam ob tem pojasnili v Društvu Kvartir*.

Interspolnost je krovni pojem, s katerim opisujemo širok nabor naravnih razlik v genitalijah, spolnih žlezah, hormonih, kromosomih ali reproduktivnih organih.

Telo, ki ga je potrebno popraviti?

V Legebitri* so nam pojasnili, da interspolno telo medicina in tudi družba širše vidi kot telo, ki ga je treba “popraviti” v skladu s tem, kar kot družba razumemo, da je “žensko” oz. “moško” telo: »In to kljub temu, da so interspolna telesa večinoma zdrava telesa. Pri tovrstnih posegih “popravljanja” spolnih značilnosti se povsem zanemari dejstvo, da tovrstni posegi predstavljajo kršitve človekovih pravic do telesne avtonomije, integritete in zdravja. Medicinsko neutemeljeni kirurški posegi na genitalijah, ki so opravljeni brez predhodne, osebne, svobodne in popolne privolitve osebe, lahko povzročijo psihološke travme, fizično pohabljenost, kot je npr. boleče zabrazgotinjeno tkivo, neobčutljivost tkiva na dotik, osteoporoza, osteopenija, težave pri uriniranju …«.

Osebe, ki jim kirurško odstranijo tudi spolne žleze, morajo vse življenje prejemati nadomestno hormonsko terapijo. To lahko pusti negativne posledice na delovanju ledvic, vpliva na gostoto kosti, zviša tveganje za nekatere vrste raka. »Vse to so zdravstvene posledice, ki bi se jim lahko interspolne osebe izognile. Interspolne osebe iz vsega sveta poročajo tudi, da zdravstveno osebje pred njimi skriva njihove zdravstvene kartoteke, jim prikriva dejansko zdravstveno stanje, pri čemer po priporočilu zdravnikov sodelujejo tudi starši interspolnih oseb,« povedo v Legebitri in dodajo, da žal posledično interspolne osebe velikokrat živijo v temi, brez razumevanja, kaj se je zgodilo in se dogaja z njihovimi telesi.

»Pri Legebitri podpiramo Resolucijo o človekovih pravicah interspolnih oseb, ki jo je letos sprejel Evropski parlament in ki poziva k prepovedi in ustreznem sankcioniranju izvajanja morebitnih nenujnih, nepovratnih, medicinsko neutemeljenih kirurških posegov, katerih namen je “normalizacija” izgleda spolnih organov, in drugih posegov v spolne značilnosti interspolnih oseb brez predhodne, osebne, svobodne in popolne privolitve dotične osebe.«

Kirurški posegi vplivajo na kakovost življenja

Osebe so pogosto primorane zaradi težav pogosteje obiskovati zdravnika, večkrat so operirane in hospitalizirane. To vpliva tudi na kvaliteto šolanja, saj je lahko za dlje časa prekinjeno zaradi omenjenih težav. »Interspolne osebe pri katerikoli starosti se lahko soočajo s stigmo, diskriminacijo, nadlegovanjem, pomanjkanjem primerne zdravstvene oskrbe, oteženim dostopom do potrebnih zdravil, oteženim dostopom do ustreznih pravnih sredstev in nevidnostjo interspolnih teles v družbi. S stigmo, diskriminacijo in nadlegovanjem pa se soočajo tudi njihove družine.«

»Pogosto se na interspolnih ljudeh ob rojstvu izvajajo prisilne operacije, kjer zdravniki pohabijo genitalije interspolnih ljudi, da bi otrok izgledal bolj moški oz. ženski, ter tako bil v družbi vzgojen v eni ali drugi vlogi. Na žalost so te operacije v večini primerov nepotrebne, saj lahko interspolni otroci brez kakršnega koli posega odrastejo popolnoma zdravi,« se strinjajo v društvu Kvartir in pojasnjujejo, da se spol za katerega se zdravnik odloči ob rojstvu, velikokrat ne ujema s spolom, s katerim se interspolne osebe identificirajo pozneje v življenju, tako se lahko odločijo za tranzicijo, da začnejo živeti kot drugačen spol.

Žal v zadnjih letih v Sloveniji ni sprememb

Na vprašanje ali se je v zadnjih letih v Sloveniji na tem področju kaj spremenilo, v Legebitri dobimo nikalni odgovor: »Medtem ko je v zadnjih letih področje dobilo več vidnosti v evropskem prostoru in nekatere države z različnimi ukrepi tudi izboljšujejo stanje na tem področju, pa se v Sloveniji o interspolnosti šele začenja govoriti. In to kljub temu, da so različni organi Združenih narodov od leta 2009 do danes države članice, med katerimi je tudi Slovenija, že 49-krat pozvali, naj ustavijo kršitve človekovih pravic interspolnih oseb.« Države članice Sveta Evrope so od ZN prejele 26 priporočil, od tega 15 samo v zadnjih dveh letih. Poleg tega sta Parlamentarna skupščina Sveta Evrope in Evropski parlament sprejela resoluciji, ki med drugim pozivata k zakonski prepovedi nenujnih kirurških in drugih posegov, katerih namen je “normalizacija” izgleda spolnih značilnosti in ki se izvajajo na interspolnih otrocih brez njihove predhodne, osebne, svobodne in popolne privolitve.

Tretji spol neprimeren

V Nemčiji poleg ženskega in moškega spola obstaja tudi tretji spol. V Legebitri poudarjajo, da pripis spola ob rojstvu in oznaka
le-tega v rojstnem listu in osebnih dokumentih, ni eden od pomembnejših izzivov in težav, s katerimi se spopadajo interspolne osebe. Največjo težavo predstavljajo ravno prej omenjeno zdravljenje in kirurški posegi za “normalizacijo” spolnih značilnosti. »Menimo, da je pravna regulacija označevalca za tretji spol v Nemčiji neprimerna. Na tem področju že obstajajo mnogo boljši primeri, kot na primer ureditev na Malti. Legebitra si prizadeva k urejanju tega področja na takšen način.« Na Malti recimo imajo pravno priznavanje spola zgolj z upoštevanjem osebne svobode. Od leta 2017 lahko posamezniki na svojih potnih listih in drugih pravnih dokumentih svoj spol označijo z X.

Zaradi redkosti in zahtevnosti se pacienti obravnavajo v Ljubljani

Obrnili smo se tudi v UKC Maribor, saj nas je zanimalo kako pogosto se z interspolnostjo srečujejo in kakšen je postopek. Povedali so nam, da se s tovrstnimi primeri v UKC Maribor srečujejo izjemno redko, prav tako v zadnjih letih niso opravljali tovrstnih operacij (Oddelek za urologijo, Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo, Oddelek za perinatologijo, Klinika za pediatrijo).

»Zaradi redkosti in zahtevnosti diagnostike in terapije se otroci obravnavajo v sklopu multidisciplinarnega tima na Pediatrični kliniki Ljubljana, kjer se skupaj s starši po zaključeni diagnostiki odločijo o tem, v katerem spolu bo otrok vzgajan,« nam pojasnijo v UKC Maribor in dodajo, da je pri tem pomembno, kaj je vzrok motnje, kakšen je videz zunanjega spolovila, kakšne so kirurške možnosti poprave spolovila, funkcionalnost spolovila, možnost spontane pubertete, mogoča plodnost, pogledi družine in kulturne posebnosti okolja, v katerem bo otrok živel.

»Odločitev mora biti sprejeta do drugega leta starosti otroka. Obravnava mora vključevati tudi psihološko obravnavo, saj gre za zelo občutljivo področje tako z vidika otroka kot njegove družine,« poudarijo v UKC Maribor.

________________________________________________________________________________________________

Legebitra je organizacija LGBT, ki deluje na področjih človekovih pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza. Več o društvu pa najdete TUKAJ.

Društvo Kvartir je feminističen kvir kolektiv, ki se ukvarja s povezovanjem, opolnomočenjem in ozaveščanjem o biseksualnih, transspolnih, kvir, aseksualnih in drugih LGBT+ skupnostih.Več o njih pa TUKAJ.