Na Komunalnem podjetju Nigrad, ki kot pooblaščeni izvajalec zimske službe na območju Mestne občine Maribor zimsko službo med drugim izvaja na 746,6 kilometrov cest in 465 kilometrov pločnikov, so pripravljen.

V sejni sobi družbe Nigrad so danes ob uradnem začetku zimske sezone 2019/2020 člani štaba zimske službe na redni letni novinarski konferenci predstavili organiziranost, pripravljenost in naloge zimske službe na območju Mestne občine Maribor.

Matjaž Krevelj, direktor Nigrada, je povedal, da so že prejšnji teden, predvsem zaradi poslabšanja vremenskih razmer v nekaterih višje ležečih območjih, kjer izvajajo zimsko službo, vzpostavili dežurno službo, danes, v petek pa so že izvedli t. i. suho vajo. »Smo pripravljeni, tako operativno kot tudi z vsem potrebnim materialom za izvajanje,« je poudaril Krevelj.

Tudi letos posipna sol za občane

Vili Eisenhut, direktor občinskega Urada za komunalo, promet in prostor ter vodja štaba, pravi, da lanska zima sicer ni bila pretirano ostra, a so vseeno za realizacijo porabili 1,345.025 evrov, saj vanjo spada več aktivnosti, od nabav, nakupa materiala (sol in posipni materiali), namestitev kolov za označitev cest in plačilo delavcem, ki izvajajo te naloge.

Vili Eisenhut: »Za odstranjevanje ledenih sveč imamo 6 gasilskih vozil z lestvijo.«

»V proračunu imamo za aktualno sezono 2 milijona evrov, kar bi načeloma moralo zadostovati. V primeru, če pride do izrednih padavin, do veliko snega, pa je naloga lokalne skupnosti, da zagotovi pokritje plačila stroškov iz proračuna,« je razložil Eisenhut in dodal, da bodo tudi letos na lokacijah mestnih četrti in krajevnih skupnosti nudili občanom sol za posip (20 kilogramov na osebo), ki jo lahko porabijo na svojih površinah pred objekti.

Nigrad bo v zimski sezoni s kooperanti in podizvajalci izvajal zimsko službo na cestah in ulicah v dolžini 746,6 kilometrov, pločnikov je za 465 kilometrov, avtobusnih postajališč je 376, 69 je večjih križišč, 42 stopnišč, 942 prehodov za pešce in 8 večjih mostov, parkirna mesta pa se razprostirajo na 29,1 kvadratnih kilometrov.

Nad ledene sveče s pomočjo gasilcev

Glede nevarnosti, ki jo predstavljajo ledene sveče, Eisenhut poudarja, da je v Mariboru za odpravljanje tovrstnih težav dobro poskrbljeno. »Tukajšnja gasilska društva imajo 6 vozil z lestvijo, kjer se lahko uporabi za odstranjevanje sveč, prioriteta za občino pa so javne površine oziroma objekti, ki mejijo na javne površine,« je dejal Eisenhut in še, da zimsko službo izvajajo po planu, ki je razdeljen na prioritete. Prva so površine, na katerih so dovozne poti ali po njih poteka javni potniški promet. »Tudi pogodbe s podizvajalci, teh je 30, so že sklenjene,« je pojasnil Eisenhut in glede pogostih negodovanj občanov, ki jih jezijo delovni stroji, da z dvignjenim plugom vozijo mimo njih in jim ne počistijo ulice, sklenil: »To namreč ne pomeni, da ne opravljajo svoje naloge, ampak samo to, je voznik svoj sektor že očistil in se vrača v osnovno bazo.«

Največ težav, s katerimi se izvajalci srečujejo, jim predstavljajo ozke ulice v mestu in so dodobra zaparkirane. Na ljudi apelirajo, da parkirajo vozila na eni strani in na preostalem delu voznega pasu omogočijo prehod plužni enoti.

Na zalogi 1435 ton soli in 600 kubikov posipnega materiala

Jože Planinc, vodja službe javnih prometnih površin in zimske službe pri družbi Nigrad, je povedal, da so opravili pregled vseh plužnih enot, za začetek sezone pa imajo na zalogi še približno 1435 ton soli in skupno 600 kubičnih metrov posipnega materiala.

Jože Planinc: »Enote, ki so v stalni pripravljenosti, bodo pričele s pluženjem, ko na glavnih cestah zapade 10 centimetrov snega, medtem ko je kriterij za ostale ceste do 15 centimetrov.«

»Program izvajanja zimske službe, za katerega bo zadolženih 80 plužnih enot in 150 delavcev, smo uskladili tudi z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti,« je dejal Planinc in nadaljeval, da sodelujejo še z Režijskim obratom Mestne občine Maribor, ki je zadolžen za ročno čiščenje na dogovorjenih lokacijah v mestu. »Enote, ki so v stalni pripravljenosti, bodo pričele s pluženjem, ko na glavnih cestah zapade 10 centimetrov snega, medtem ko je kriterij za ostale ceste do 15 centimetrov,« je zaključil Planinc.

Nadzor na podlagi dveh zakonskih podlag

Dr. Ivan Kobal, vodja Medobčinskega inšpektorata Maribor, je dejal, da nadzor opravljajo na podlagi dveh zakonskih podlag. »Upravniki ali lastniki oziroma uporabniki zgradb so dolžni zagotavljati varnost in neovirano uporabo javnih prometnih površin, če obstaja nevarnost zdrsa snega ali padca ledenih sveč na javno površino. Na svojem objektu so jih dolžni odstranjevati, pločnik za pešce je treba ustrezno zavarovati, če obstajajo omenjene nevarnosti. Prepovedano je tudi odmetavanje snega na javne prometne površine, pločnike, kolesarske steze in vozišča, lastniki objektov in upravniki pa praviloma poskrbijo za varen dostop do ali v objekte z javnih površin,« je opozoril Kobal.

Nadzirala bo tudi policija

Vojko Bevk, pomočnik komandirja Postaje prometne policije Maribor, pa opozarja: »Policija bo rednem delu izvajala nadzor, tudi, če so vozila ustrezno opremljena, posebej pa bomo pozorni ob prometnih nesrečah in v zimskih razmerah. Zato naj vozniki pravočasno pripravijo vozila na zimske razmere in tudi preverijo brezhibnost vozila.«

Vojko Bevk: »Policija bo še posebej pozorni ob prometnih nesrečah in v zimskih razmerah.«

Nekaj besed je Bevk namenil tudi  voznikom enoslednih vozil (skuterji, motorji…), ki naj bodo po njegovih besedah še posebej pozorni ob koncu zimske sezone, ko je na cestah še vedno veliko ostankov posipnega materiala. »Na izpostavljenih mestih je zato zaželeno prilagoditi hitrost,« je dodal Bevk.

Kaj se šteje kot obvezna zimska oprema?

Do 15. marca prihodnje leto morajo biti vsa vozila na slovenskih cestah opremljena z obvezno zimsko opremo, ki pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, predstavlja temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu. V skladu z zakonodajo pa se kot ustrezna zimska oprema šteje, da je vozilo opremljeno s štirimi zimskimi pnevmatikami. Alternativa temu so sicer letne, a le, če ima voznik v prtljažniku še snežne verige. Ustrezno opremljeno mora biti tudi priklopno vozilo.