Objekt Vojašniški trg 3 je bil sicer predhodno zavarovan oziroma zaprt ter počiščen, vendar so neznanci ponovno vdrli vanj ter pri tem polomili okna in vrata. V teku postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za ureditev Vojašniškega trga.

Leta 2018 so se arheološke raziskave na Vojašniškem trgu zaključile. Pokazale so obstoj srednjeveške tržnice. Raziskave so bile nujne pred začetkom predvidene sanacije. Prostor današnjega Vojašniškega trga in minoritske cerkve je zaradi navedenega za mariborsko historično identiteto izrednega pomena.

Projekt zajema obnovo Vojašniškega trga z infrastrukturo, rekonstrukcijo objekta Vojašniški trg 3 – za namen recepcije in sanitarij Lutkovnega gledališča Maribor in Minoritske cerkve, obnovo Sodnega stolpa, Vojašniške ulice in objekta, predvidenega za Vinogradniški muzej.

Postopek izbire izvajalca v teku

Na Mestni občini Maribor so nam povedali, da je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za ureditev Vojašniškega trga v teku. »V kolikor bo javno naročilo uspešno potekalo, ocenjujemo, da bo pogodba z izbranim izvajalcem podpisana letos poleti. Podpisu pogodbe seveda sledi takojšen pričetek del,« dodajo.

Prenova, vredna šest milijonov

Kot so dejali, je prenova ocenjena na šest milijonov evrov: »Točne številke ne moremo podati, ker je javno naročilo za izbiro izvajalca del za ureditev Vojašniškega trga in objekta Vojašniški trg 3 še v teku.

Vrednost gradbeno-obrtniško-inštalacijskih (GOI) del za Vinogradniški muzej znaša po sklenjeni pogodbi z izvajalcem 464.000 EUR z vključenim DDV (GIC GRADNJE d.o.o.), za Sodni stolp pa 964.000 EUR z vključenim DDV (izvajalec LESNINA MG OPREMA d.d.).

Vrednost gradbeno-obrtniško-inštalacijskih (GOI) del za Vinogradniški muzej znaša po sklenjeni pogodbi z izvajalcem 464.000 EUR z vključenim DDV (GIC GRADNJE d.o.o.), za Sodni stolp pa 964.000 EUR z vključenim DDV (izvajalec LESNINA MG OPREMA d.d.). Dela na obeh omenjenih objektih že potekajo.«

Zapuščen objekt kazi podobo

V preteklih dneh nam je bralec posredoval fotografije zapuščenega objekta, tik ob osrednji tržnici, kjer je razvidno, da se zbirajo brezdomci in je hiša postala pravo zbirališče odpadkov. Zanimalo nas je ali imajo na občini namen pred obnovo, hišo očistiti in onemogočili vstop v notranjost. Odgovorili so nam: »Kot povedano se bodo dela na samem Vojašniškem trgu in objektu Vojašniški trg 3 pričela po uspešno zaključenem javnem naročilu in podpisani pogodbi z izbranim izvajalcem. Ta zadnja faza projekta bo zajemala obnovo samega trga s pripadajočo infrastrukturo in obnovo objekta Vojašniški trg 3, ki je zasnovan kot funkcionalni objekt Minoritske cerkve in zunanjega avditorija (recepcija, garderobe, sanitarije itd.).«

Neznanci ponovno vdrli vanj in ga uničili

Objekt Vojašniški trg 3 je bil sicer predhodno zavarovan oziroma zaprt ter počiščen, vendar so neznanci ponovno vdrli vanj ter pri tem polomili okna in vrata. Dodatnih sredstev za zavarovanje in varovanje objekta v projektu ni zagotovljenih.

Realizacija celotnega projekta predvidena v drugi polovici 2021

GOI dela za ureditev Vojašniškega muzeja bodo predvidoma gotova letos jeseni, dela na Sodnem stolpu pa v začetku prihodnjega leta. »Realizacija celotnega projekta revitalizacije Vojašniškega trga z objekti je predvidena v drugi polovici leta 2021,« še povedo na občini in dodajo, da se bo z revitalizacijo Vojašniškega trga izboljšalo urbano okolje in oživilo srednjeveško mestno središče. Projekt predstavlja tudi pomemben korak za nadaljnji razvoj kulturnega turizma v Mariboru.