V Pokrajinskem arhivu Maribor (PAM), ki ima sedež na mariborskem Glavnem trgu, so pričeli s selitvijo arhivskega gradiva iz skladišča na Taboru, kjer so imeli velike težave s plesnijo, na novo lokacijo v Melju. Preselili bodo več kot 7 kilometrov arhivskega gradiva ali okoli 56.000 arhivskih škatel.

Skladišče na Jadranski ulici mora Pokrajinski arhiv Maribor izprazniti, saj tamkajšnji prostori, ki so jih imeli vrsto let v najemu, ne nudijo ustreznih pogojev za hrambo. Že pred šestimi leti so jim inšpekcijske službe zaradi težav s plesnijo odredile zaprtje tega skladišča.

Gradivo, ki je bilo okuženo s plesnijo, so že pred časom razkužili in umestili v nove arhivske škatle, ki jih bodo preselili na novo lokacijo na območju nekdanjega proizvodnega obrata v Melju. Tja bodo preselili tudi drugo gradivo iz skladišča na Jadranski ulici. Kot je že tedaj povedal direktor Ivan Fras, prostorski pogoji resda niso idealni, so pa vsekakor boljši kot na sedanji lokaciji. Med drugim nudijo možnost prihodnje širitve.

Večletna prizadevanja za novogradnjo

Težave s hrambo gradiva imajo v Pokrajisnkem arhivu Maribor zaradi pomanjkanja prostora in umeščenosti v več enot že vrsto let. Ker na sedežu na Glavnem trgu nimajo možnosti širitve, si že dlje časa prizadevajo za novogradnjo, kjer bi lahko vzpostavili ustreznejše pogoje za delo.

V načrtih imajo zemljišče na Taboru, v Parku mladih, kjer je več srednjih šol. To zemljišče, ki trenutno služi kot parkirišče, je v lasti ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, pri prenosu lastništva na ministrstvo za kulturo pa se ves čas zatika.