Uredili bodo ploščad pri glavnem vhodu v Smetanovi ulici, predavalnico Boruta Pečenka in sanitarije v objektu A.

Na tehniških fakultetah Univerze v Mariboru v Smetanovi ulici so končno dočakali nekaj pomembnih obnovitvenih del.

Objekti zgrajeni ali prezidani leta 1964

»Urejajo se ploščad pri glavnem vhodu na Smetanovi, predavalnica Boruta Pečenka in sanitarije v objektu A,« so zapisali na družabnih omrežjih. Dodali so: »Če pogledamo v zgodovino, so bili objekti A, B in C zgrajeni ali prezidani leta 1964, torej 55 let nazaj! Predhodnica današnjih tehniških fakultet, ki se je imenovala Višja tehniška šola ali legendarno VTŠ, je pričela z delom v teh prostorih leta 1965. To je bil temelj za nastanek Univerza v Mariboru, kot jo poznamo danes.«