Danes so pričeli nameščati konstrukcijo, t.i. “most” nadhoda pri Europarku, ki bo stal na stebrih, ki so nameščeni že nekaj časa in bo povezan z nadhodom nad Titovo cesto. Dela bodo končana v sredini meseca septembra.

Pri krožišču Titove ceste že nekaj časa potekajo dela za izgradnjo manjkajočega nadhoda za pešce in kolesarje, s čimer želi Mestna občina Maribor slednjim omogočiti lažje in varnejše prečkanje Titove ceste, obenem pa bo bistveno izboljšana in skrajšana pot v smeri sever – jug, kar je pomembno zlasti zaradi navezave centra mesta na UKC Maribor.

Danes so tako pričeli nameščati konstrukcijo, t.i. “most” nadhoda pri Europarku, ki bo stal na stebrih, ki so nameščeni že nekaj časa in bo povezan z nadhodom nad Titovo cesto. Dolg bo 40,5 metra in širok 3,74 metra, obenem pa bo celovito povezal obstoječo infrastrukturo na tem območju.

Vrednost celotnega projekta znaša nekaj manj kot 363.000 € z DDV. Časovni okvir izvajanja projekta je zastavljen na 120 dni, pri čemer se zaključek predvideva v sredini meseca septembra.