Pločnik na Železnikovi, ki je zelo nevaren, očitno ne bo obnovljen, pa čeprav bi bilo to še kako nujno.

Ena izmed najbolj dotrajanih ulic v Mariboru bo očitno končno dočakala malo boljše čase, o čemer smo že poročali. Železnikova ulica na Pobrežju namreč že dolgo časa čaka na obnovo – številne luknje, večkratno krpanje in skorajda povsem uničeno cestišče motijo številne tamkajšnje stanovalce, ki pa si bodo lahko kmalu oddahnili, saj gredo obnovitvena dela h koncu, s čimer bo cesta tudi bolj varna. Tako so vsaj mislili, a obnova očitno vendarle ne bo tako celovita, kot so si predstavljali.

Dotrajan pločnik namreč ne bo obnovljen, čeprav bi bilo to še kako nujno. V neposredni bližini se namreč nahaja dom za starostnike, vrtec, tudi šolska pot gre tam mimo. Pešcev je torej na tej lokaciji ogromno, a bodo očitno še naprej morali zelo dobro gledati pod noge, da se ne spotaknejo v kateri izmed številnih lukenj.

Dokler se nikomur nič ne pripeti…

“Kot so nam zagotovili na Nigradu, pločnik ne bo obnovljen. Glede na luknje, ki so nastale v obstoječem pločniku, naprošam prostojne, da se tudi pločnik v celoti uredi oz. vsaj lokalno. Takšen pločnik je nevaren, saj so vsakodnevno na poti v šolo Draga Kobala tako otroci, kot tudi starši z otroki, ki so namenjeni v vrtec Mojca. Dokler se nobenemu ne pripeti nič, je takšen pločnik sprejemljiv, ko pa se bo nekdo poškodoval in padel, bomo pa krivca iskali od Poncija do Pilata. Glede na to, da se sanira cesta in bo ogledalo občine, bo takšno ogledalo pokvaril popolnoma uničen pločnik in robniki,” je v imenu bližnjih stanovalcev jasen Rok Švarc.

Stanovalci se sprašujejo, ali je res potrebno ogroziti življenja, ker so sredstva v Mestni občini Maribor bolj pomembna kot varnost občanov.

“Zaradi bližine Sončnega doma, vrtca, šole, itd. so se spustile klančine in so urejene-prilagojene za starše z vozički, starejše osebe s»hojicami«, invalide, itd. Ali je glede na stanje sploh možno in dopustno, da pločniki ostanejo tako uničeni in se jih ne sanira?!
Delaj 1x in kvalitetno, kot pa 5x slabo. Takšen način varčevanja s stroški ni primeren in je konec koncev dražji. Sedaj, ko je vsa mehanizacija na lokaciji, so stroški neprimerljivo manjši, kot pa čez nekaj let, kakor je predvidena obnova. H kalukaciji je potrebno vključiti tudi stroške lokalnih sanacij, ki bodo nenehoma potrebne zaradi dotrajanosti,” še navaja v imenu stanovalcev.

“Sanacije asfaltnih prevlek izvajamo v skladu z sprejetim planom in proračunom za leto 2018. Glede pločnikov smo se pa odločili, da je boljše denar, katerega bi porabili za sanacijo asfaltnih površin na obstoječih pločnikih, porabiti za izgradnjo novega pločnika mimo lokala 911, katerega bomo v fazi II tudi zgradili,” pa so z občine sporočili stanovalcem. Pločnik bodo torej uredili pri gostinskem lokalu, ne pa tudi neposredno pred domom starostnikov, kar se zdi povsem nelogično.

Prehitri vozniki, a hitrostnih ovir očitno ne bo

Prav tako je po mnenju stanovalcev smiselno razmisliti o ovirah za zmanjšanje hitrosti na Železnikovi ulici, saj bo v obe smeri možno razviti veliko hitrost in se bo povečala možnost nesreč na obeh koncih ulice. Cesta je ravna in pregledna – pri lokalu 911 je križišče s prednostno cesto, iz druge strani pa vrtec, dom starejših občanov in pekarna. Vozniki so po opažanjih bližnjih stanovalcev že do sedaj na Železnikovi ulici razvijali prevelike hitrosti, z obnovljeno cesto pa bo samo še huje.

Omenjena ulica sicer spada v cono 30, za postavitev hitrostnih ovir pa, kot so sporočili stanovalcem, trenutno ni denarja.