Otroci se lahko v varnih točkah obrnejo po pomoč, če so v stiski ali če trenutno ne najdejo odgovora v določeni življenjski situaciji.

Svetovni dan otroka je dan opomina vsem, da so pravice otrok v 21. stoletju še vedno kršene in se ne uresničujejo. V mnogih slovenskih občinah služi tudi za izvedbo participacije otrok na ravni lokalne skupnosti. Tega se zavedajo tudi na Upravni enoti Maribor, ki je danes postala VARNA TOČKA. Z UNICEF Slovenija so podpisali dogovor o sodelovanju v projektu VARNE TOČKE in ob tej priložnosti skupaj z mlado županjo, ki je na Svetovni dan otrok, za en dan prevzela vodenje mesta od mariborskega župana, namestili prepoznavo nalepko projekta VARNA TOČKA, nasmejano belo hiško na modri podlagi.

Otroci prevzeli vodilne vloge v uradih

Mlada županja Ela Žagar je na lokaciji Upravne enote Maribor, na naslovu Prešernova ulica 6 v Mariboru namestila nalepko VARNA TOČKA. Otroci zaposlenih na MOM so ta dan prevzeli vodilne vloge odraslih in se za en dan se znašli v vlogi vodij občinskih uradov. Še isti dan je bila nameščena nalepka VARNA TOČKA tudi na lokaciji Upravne enote Maribor na naslovu Ul. Heroja Staneta 1 v Mariboru. Mreži VARNIH TOČK v okviru Upravne enote

Tudi v Rušah mladi prevzeli vodenje občine

Županja Občine Ruše, Urška Repolusk, je za en dan predala župansko funkcijo in zaupala vodenje podžupanji otroškega občinskega sveta, učenki OŠ Janka Glazerja Ruše, Ariani Lešnik. Po predaji poslov je mlada županja sprejela otroke OŠ Janka Glazerja Ruše, ki so ji predali svoje predloge in pobude. Mlada županja, Ariana Lešnik si je ogledala občinsko stavbo, spoznala zaposlene in se seznanila z njihovim delom.
Iz Občine Ruše so ob tem dodali: “V naši občini so otroci pomembni člen pri soodločanju razvoja lokalne skupnosti, smo se tudi zaposleni Občine Ruše, v znak podpore, ta dan oblekli v modro.”

Mariboru in Rušam se bodo v prihodnjih dneh pridružili še krajevni uradi: Duplek, Hoče, Miklavž na Dravskem polju in Rače. Spomnimo tudi, da je na pobudo Boruta Ambrožiča v mrežo VARNIH TOČK.

Mestna občina Maribor Varna točka že od leta 2016

Mestna občina Maribor je od leta 2008 sicer tudi v projektu »Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto Maribor«. S katerim UNICEF Slovenija v lokalnem okolju spodbuja razvijanje mesta po meri otrok, ki je prijazno in varno, z urejenimi otroškimi igrišči in zelenicami, z izboljšano varnostjo za otroke v prometu in možnostjo za participacijo najmlajših občanov. Kot primer dobre prakse izpostavljamo projekt Zveza Slovenska unija pacientov, ki je zaživel na pobudo predsednika zveze in takratnega vodjo projekta »Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto Maribor«, Boruta Ambrožiča. Nosilci projekta so v lanskem letu predstavili javnosti projekt »mala KNJIGA-VELIKA vsebina«, na podlagi katerega je nastala e-knjiga z naslovom Pravice otrok: varno in srečno otroštvo. V letošnjem letu dobiva nagrajena socialna inovacija še dodatno težo, ko obeležujemo 30 let Konvencije o otrokovih pravicah.