Na Osnovni šoli Tabor I so izvedli evakuacijsko vajo, ki so jo realizirali Prostovoljni gasilci Radvanje. Želja s strani šole je bila, da je vaja nenapovedana.

Danes, 7. novembra, so v Novi vasi v Mariboru zadonele gasilske sirene. Gasilci PGD Radvanje so se napotili na Tabor I. Na omenjeni šoli izvedli evakuacijsko vajo, ki sta jo realizirali dve ekipi PGD Radvanje. Jernej Kajba namestnik poveljnika PGD Radvanje nam je pojasnil, da je bila s strani šole podana želja, da se naredi nenapovedana evakuacija, da bi osebje videlo prednosti in slabosti pri sami evakuaciji. “Vaja je bila pripravljena tako, da se je pri pouku kemije zgodila nesreča s kemijskimi elementi. Nato se je sprožil alarm in pričela se je evakuacija šole.”

Otroci so se organizirano umaknili ob šolski objekt. “Pri sami nesreči se ena oseba ni uspela evakuirati, zato smo uporabili avtolestev in prikazali reševanje ujete osebe. Vaja je bila uspešna,” še pove Kajba.Po zaključku evakuacijske vaje so se otroci vrnili v učilnice in nadaljevali s poukom.

Vaja je bila uspešna

Martina Rajšp, ravnateljica Osnovne šole Tabor 1 je dejala, da je pri vaji sodelovalo okoli 600 učencev in vsi zaposleni – približno 75 oseb. “Namen je bil ta, da preverimo v kolikem času smo se sposobni evakuirati, to določa tudi zakon, da se to enkrat letno opravi. Se pravi, da vsi skupaj varno zapustimo šolo, se zberemo na zbirnem mestu in mirno počakamo na reševalce oziroma gasilca. Vaja je bila uspešna, otroci so bili še posebej navdušeni, ko so se pripeljali gasilci.”