V sklopu prenove Glavnega trga potekajo v teh dneh sklepna dela. Trenutno postavljajo kandelabre javne razsvetljave, ki so visoki 15 metrov.

V teh dneh potekajo intenzivna gradbena dela na Glavnem trgu in Koroški cesti. Delavci trenutno nameščajo šest kandelabrov nove javne razsvetljave, ki bodo visoki 15 metrov.

Urejanje ozelenitve in razsvetljave

“V sklepni fazi izvajanja del bo nameščena urbana oprema in javna razsvetljava. Urejena bo tudi ozelenitve na Koroški cesti in ob izteku Gosposke ulice. Fontana bo predvidoma testirana ob zaključku vseh del in priključitvi objekta na elektroenergetsko omrežje ter pridobitvi uporabnega dovoljenja – nekje proti koncu junija.”

“Podoba prenovljenega trga je v celoti usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in ustreza vsem zahtevam zavoda,” so pred dnevi povedali za naš portal.

Več o prenovi Glavnega trga  v tem članku.