Med božičem in svečnico v večini slovenskih cerkva postavijo jaslice. V prazničnem času marsikje uprizorijo tudi žive jaslice.

V mariborski Stolni cerkvi so že tretje leto zapored postavili nove jaslice, ob polnočnici se je župnik Marko Veršič zahvalil vsem, ki so se trudili, da so jaslice lahko postavili in ob tem izpostavil navezanost na druge jaslice, ki so bile v slabem stanju. Stare jaslice so bile obnovljene in so trenutno na razstavi v Zavodu Sv. Stanislava v Ljubljani. Obljubil pa je, da bodo drugo leto stare restavrirane jaslice znova vrnili v Mariboru, v Stolno cerkev.

Zgodovina jaslic

Jaslice so kipci ali slike, postavljeni za božične praznike kot ponazoritev Kristusovega rojstva. Značilne so za Rimskokatoliško cerkev in Katoliške cerkve vzhodnega obreda. Za postavljanje figuric so se odločili predvsem zato, ker so menili, da ljudje na takšen način lažje razumejo svete stvari.
Na Slovenskem so prvi postavili jaslice jezuiti. To je bilo v cerkvi sv. Jakoba v Ljubljani leta 1644. V njih so poldrugi meter visoke osebe, kipi, v zaporednih različnih prizorih predstavljale božične skrivnosti.