Na vrhu mariborskega Pohorja se nahaja razgledni stolp, ki ga pohodniki radi obiščejo. Žal pa počasi predstavlja resno nevarnost, saj bi bil potreben prenove. Kdo je odgovoren zanjo?

Na vrhu mariborskega Pohorja se nahaja razgledni stolp. Gre za več kot 100 let star razgledni stop jeklene konstrukcije, visok skoraj 20 metrov. V svoji zgodovini je pogosto menjaval lastnike. Na nas se je obrnila bralka, ki ga je čez vikend z družino obiskala. Zgrožena nam je posredovala fotografije in videoposnetek, ki prikazuje v stanje lesene pohodne površine na vrhu stolpa.

»Grozno. Z veseljem smo se odpravili v naravo, na sprehod, obiskali stolp z otrokom v nahrbtniku. Ko sem videla kakšno je stanje, me je vso veselje minilo in postalo me je strah. Občutek zgoraj res ni prijeten,« je dejala in dodala, da je to po njenem mnenju nedopustno, glede na to, da je Pohorje pri pohodnikih zelo zaželena destinacija.

»Upam, da bodo zadevo čimprej sanirali in da bo kmalu ponovno varna za obiskovalce. Razgled je res fantastičen, trenutno pa precej nevaren,« še doda ob koncu.

Krasen, a nevaren razgled.

Obrnili smo se na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Pojasnili so nam, da je bila v letu 2017 med MO Maribor in Javnim podjetjem Marprom d.o.o. sklenjena koncesijska pogodba za izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov po žičniški napravi in graditev žičniških naprav za prevoz oseb s preostalimi žičniškimi napravami na Mariborskem Pohorju. »MO Maribor kot koncendent je s pogodbo koncesionarju Marpromu poleg izvajanja koncesije, podelila tudi izključno pravico za upravljanje in rabo Mariborsko Pohorja,« so zapisali.

»Objekt v naravi predstavlja kovinski razgledni stolp, ki ni v sklopu sedežnice, vendar stoji na robu smučišča. Razglednega stolpa ne uporabljajo lovci oziroma druga društva, ampak se uporablja kot razgledna točka za smučišče,« so še zapisali in dodali, da se lahko šteje kot druga športna oz. turistična zmogljivost na Mariborskem Pohorju. »Ta objekt tudi spada med infrastrukturo, ki je v lasti Mestna občine Maribor.«

Za več pojasnil v zvezi z obnovo smo se obrnili na Mestno občino Maribor. Njihove odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.

Po objavi članka se je oglasil mestni svetnik MO Maribor Matic Matjašič in zapisal: »Pred nekaj meseci sem podal svetniško pobudo za obnovitev tega stolpa. Poglobil sem se tudi v lastništvo, priložil izpiske iz zemljiške knjige ipd. Mestna občina Maribor je na pobudo že odgovorila in pristopila k razreševanju lastniških razmerij ter posledično obnovi stolpa, ki sledi!«